Tegneavdelingen presenterer

SPEILING I SVART/HVITT

19. APRIL – 2. MAI

I perioden 15. mars til 20. mai stiller medlemmene i Bergen Ateliergruppe (BAG) ut arbeider i Borggården USF.

Vilde Salhus Røed (f. Bergen 1981) avsluttet masterstudie i kunst ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2008 og er en av initiativtagerne bak Bergen Ateliergruppe på Dokken. Vildes arbeider kretser rundt oppdagelser og forholdet mellom vitenskap og kunst gjennom historien, og handler ofte om hvordan vi oppfatter og definerer verden. Gjennom tegning, fotografi, tekst og skulptur utforsker hun gjerne forskjellen mellom virkelighet og uvirkelighet.

Linda Rogn (f. Telemark 1980). Bor i Bergen) utdannet med en Master i Kunst fra Kunstakademiet i Bergen, uteksaminert  i 2007. I tilegg til å ha atelier på BAG har hun siden mai 2009 vært med på drive galleriet “Prosjekt Alvøen” utenfor Bergen Sentrum. Linda arbeider for det meste med video som uttrykksform, hun forsøker gjennom dette mediet å undersøke balansen mellom iscenesettelse og virkelighet. Det ligger og vipper i skjæringspunktet mellom dokumentar, fiksjon og eksperimentell film. Installasjoner bygges ofte rundt videoverket, både ved hjelp av interaktivmedia og skulptur.

Héctor Piña Barrios (født i Venezuela, 1976. Bor i Bergen.) 2004-2009 Master i arkitektur. Bergen Arkitekt Skole. “Arbeidene mine drives av fascinasjon for å studere hvordan mennesker velger å forholde seg til maktforhold og maktforholdnenes fysiske og romlige uttrykk. Jeg studerer dette gjennom å gjøre intervensjoner i konkrete situasjoner; inndørs, i det urbane rom, landskapsrommet, det virtuelle rom eller i overgangene mellom disse. Intervensjonene avdekker, forsterker, kommenterer eller diskuterer kvaliteter og andre (synlige eller usynlige) prosesser ved situasjonene.”