Tanglab

Sabine Popp var tilbake i Melbu på invitasjon av Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap for å samarbeide med marinbiolog Christian Bruckner fra NIBIO i Bodø, og ansvarlige for akademiets tanglab, Lisbeth Haugen fra Hadsel videregående skole og Johan Breines fra Nordland Akademi om en workshop, en dag i fjæra og et midlertidig laboratorium på den gamle sildoljefabrikken Neptun. Samarbeidet ble en del av hennes pågående prosjekt Agential Matter (Invisible Landscapes).

Tanglab foregikk 10. – 13.juli under Sommer Melbu 2017 med tilknytning til konferansen Arctic Dialogue og utstillingen av årets residency kunstnere. Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap er en sterk pådriver for dialog om ressurser i havet, stedets økonomiske utvikling på grunnlag av disse og med en interesse for å se Melbu i et bredere perspektiv om nordspørsmålene.

Invitasjonen var en følge av BAG Art Camp under Sommer-Melbu 2015, da Sabine var en av ni kunstnere fra BAG som reiste nordover som festivalkunstnere.
I publikasjonen for årets arrangement av Neptun Art/ Science Lab skriver Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap:

”Neptun Art/ Science Lab er et direkte resultat av det tidligere prosjektet ’Fra Dokken Havnelager til Melbu Felleslager’ i 2015. En gruppe kunstnere fra Bergen Ateliergruppe (BAG) kom til Melbu og gjennomførte en kunstnerworkshop i forkant av, og under festivalen Sommer-Melbu. Fokuset på Bag Art Camp 2015 var å utvikle stedsspesifikke arbeider og intervensjoner som forholdt seg til historiske, sosiale, fysiske og kulturelle aspekter ved koblingen mellom Bergen og Melbu….Utstillingen skapte ringvirkninger og inspirasjon i lokalsamfunnet.”

mer info:
Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap
BAG Art Camp 2015
Agential Matter (Invisible Landscapes)