Stemmer / voices

11. september er det stortingsvalg i Norge. I verden rundt oss skjer det store politiske endringer. Etablerte systemer er under press og det foregår nye kamper om hva som er sant og usant. Hvordan forplikter det oss som mennesker at vi lever i et demokrati? Hvem blir hørt? Forstår vi hva andre mennesker vil oss? Hvilke møter er det vi ønsker, og hvilke konfrontasjoner forsøker vi å unngå? 

Denne helgen har vi invitert en rekke norske og internasjonale performancekunstnere til å kommentere betydningen av frie valg, med full frihet til å uttrykke politiske meninger og holdninger. 

8 til 10 september finner performance eventet: STEMMER / VOICES sted på KODE 1 i Bergen, programmet er kuratert av KODE og Performance Art Bergen og arrangeres i samarbeid med Raftostiftelsen. BAG medlem Marit Tunestveit Dyre deltar og vil gjøre performance fredag 8 september.

For utfyllende program / info om kunstnerne: http://kodebergen.no/stemmer eller https://www.facebook.com/events/173932289812934/

Gratis inngang fredag, for studenter og barn. Lørdag og søndag: voksne kr. 100. Billetten gjelder for to dager.

Foto: Pavana Reid

//////

As the parliamentary elections approach in Norway, great political changes are taking place in the world around us. Established systems are under pressure, and new struggelse about what is true and what is false is being fought. What responsibilities must we commit ourselves to as individuals living in a democracy? Who is being heard? Do we understand what other people expect of us? What kind of encounters do we seek, and what kind of confrontations do we seek to avoid? 

This weekend we have invited a number of Norwegian and international performance artists to comment on the significance of free elections, allowing complete freedom to express political views and beliefs. 

From the 8th to the 10th of September a performance event titled: STEMMER / VOICES will take place at KODE 1 in Bergen, the program is curated by KODE and Performance Art Bergen and are arranged in collaboration with Raftostiftelsen. BAG member Marit Tunestveit Dyre will participate and will perform on Friday 8th of september.

For complete program / info about the artists: http://kodebergen.no/stemmer or https://www.facebook.com/events/173932289812934/

Free entrance Friday, for students and children. Saturday and Sunday: adult 100 nok for both days.

Photo: Pavana Reid