Stefan Törner med utsmyckningsprojektet Portrett

Utsmyckning Vestbygda ungdomsskole, Manstad

95 m2 mosaik (keramik och speglar)

24 m2 fönsterdekor

Inköpt av Fredrikstad Kommune 2011-2012.

Färdigställt sommar 2012

 

Portett är ett 95 m2 stort montage av svartvita porträtt i keramisk mosaik placerade på en bak­grund av spegelmosaik. Utsmyckningen sträcker sig från södra sidans stora glasvägg till nor­rsidans entré. Intentionen är ett verk som går genom hela skolans aktiva område och binder den södra och norra delen samman.

Utsmyckningen har också en yttre del beståendes av en fönsterfolie på skolans södra entré. Denna folie har samma uttryck och uppbyggnad som den inre väggmosaiken, ”pixelerad”, men där perceptionen läggs med vikt i upplevelsen från de yttre områdena.

Titeln Portrett tar sin utgångspunkt i de bilder ungdomar i tonåren själva tar och publicerar på sociala nätsider, bloggar etc. Inför detta projekt har jag förberett det slutliga resultatet genom ett antal workshops där grundmaterialet -porträtten- gjorts tillsammans med en grupp av skolans elever. Det är elevernas egna bilder som används i det färdiga resultatet med utgångspunkt i de möten och diskussioner vi haft.