Stefan Törner gör utsmyckning på Gaustad

Portett är ett 75 m2 stort montage av svartvita porträtt i keramisk mo­saik placerade på en bakgrund av spegelmosaik. Utsmy­ckningen sträcker sig från södra sidans stora glasvägg till norrsidans entré. Intensionen är att sätta upp ett verks som går genom hela skolans aktiva område och binder den södra och norra delen samman.

Utsmyckningen kommer också få en yttre del beståendes av en fönsterfolie på skolans södra entré. Denna folie får samma uttryck och uppbyggnad som den inre väg­gmosaiken men där perceptionen läggs med vikt i upplev­elsen från de yttre områdena.

Utsmyckningen gör delvis i samarbete med en grupp av skolans elever. Det blir elevernas egna bilder som används i det slutliga resultatet.

Stefan Törner vann idekonkurrensen till utsmyckning av Gaustads nya ungdomsskole efter att ha blivit uttagen till prekvalificering i April 2011. Utsmyckningen är beställd av Fredrikstad kommune och är stöttad av Koro och skall färdigställas i maj 2012.