Stefan & Susanna Kajermo Törner på AiR Berlin

Från oktober till och med december 2011 disponerar Stefan och Sanna tillsammans Bergen Kommunes kunstnersleilighet i Berlin.