SKULPTUR BERGEN

Anne Marthe Dyvi, Anja Ulset, Bjørn Mortensen, Ingrid Furre, Katla, Kent Fonn Skåre, Magnhild Øen Nordahl, Niklaus Wenger og Stein Rønning

Konen til Lot ble forvandlet til en saltstøtte på grunn av Guds vrede står det skrevet i Det gamle testamentet. Hun sitter ennå ved Sodomafjellet ved Dødehavet og ter seg som en kvinneskikkelse av steinsalt. Skikkelsen mot horisonten ble et varsel; husk Lots kone, og historien om skikkelsen gir oss innblikk i  tiden nedskrivelsene fant sted. Mennesket leter til det finner, mellom tegn og stein. Skulptur har lange røtter, og vår evne og vilje til å fylle form med innhold like så. Når kroppene våre møtes ter de seg som hverandre. Vi speiler oss ubevisst, smiler, lener oss på samme ben, leter etter signaler som vil forene oss i samtalen. I møte med kunsten leter vi etter inngangene, etter refleksjonen, ikke kun med  intellektet. Det er her skulpturen er så gjeldende som kunstform; med sin relasjon til betrakterens kropp og rommet de begge befinner seg i. Skulptur Bergen gir bare enkle riss. Et konsept som består av verk laget av ulike kunstnere plassert i rommet for at publikum skal gå inn mellom dem. Kunst som en kjedereaksjon, som å drysse salt på en eggeplomme.

Velkommen på vernissage på Bergen Kjøtt fredag 16.september kl 20:00.

Øvrige åpningstider er torsdag-søndag fra 12:00-17:00 t.o.m søndag 2.oktober