Sarah Jost på utstillingen Wood and Clay

Sarah Jost deltar på utstillingen Wood and Clay på Kunsthall Grenland i Porsgrunn. De andre deltakerne er Daniel Slåttnes, Hanne Ekkeren, Hans Kristian Borchgrevink Hansen og Sive Hamilton Helle. Utstillingen er en del av årets Greenlightdistrict  festival og pågår fra 16. september til 31. oktober 2021.

Les mer om utstillingen og Kunsthall Grenland her,
og mer om Greenlightdistrict og årets program med tema Skog her.