Sarah Jost och Petra Rahm på Studio 17, Stavanger

Vernissage 9. januari 19.00

Öppettider 10.-13. januari 12.00-17.00

Lager är en duo-utställning med nya verk av Sarah Jost och Petra Rahm. I verken närmar sig konstnärerna på olika sätt begrepp som minne, tid och närvaro.