RAGNHILD OHMA

1980. Bergen (NO)

Ragnhild Ohma arbeider med maleri og tegning som tar utgangspunkt i amatørfotografier av mennesker i ulike situasjoner. Dette billedmateriale gir en bunnløs kilde av relasjoner og emosjoner å utforske, og hun jobber med ulike innfallsvinkler fra prosjekt til prosjekt. Det er i overgangen fra fotoet til maleriet Ohma skaper sitt kunstneriske uttrykk, og i denne overgangen kan hun trekke fra uvesentligheter, eller poengtere trekk som er av betydning. Sentrale tematikker i bildene hennes er tid, forgjengelighet, døden og det eksistensielle. Ohma har sin utdannelse fra Statens Kunstakademi i Oslo, Bergen og Helsinki, og fullførte sin Master i Kunst i 2008. Hun har hatt en rekke utstillinger, gjort offentlig og privat utsmykking, er innkjøpt av ulike offentlige instanser og private samlere, samt mottatt ulike stipender og legater.

Ragnhild Ohma uses amateur photography as a starting point in her paintings. By using photographs of people in different everyday situations she is able to explore, in numerous ways, concepts like human relations and emotions. Each project has a different angel of approach. It is in the transition from photo to painting that Ohmas artistic expression comes into being. Here, in the transition, she can subtract or emphazise features or aspects of greater or lesser importance. Recurring themes in her works are time, transience, mortality and the existential. Ohma graduated from The National Academy of Fine Arts in Oslo, Bergen and Helsinki, and completed her Master of Fine Arts in 2008. She has had numerous exhibitions, and public and private commissions. Her works can be found in public and private collections, and she has received a various of grants.

www.ragnhildohma.no
ragnhildohma@gmail.com

© Copyright Ragnhild Ohma