Prosessvisning av prosjektet ’hud/naken’ ved Susanne Irene Fjørtoft

24 juni 2017 ble det holdt en prosessvisning av prosjektet ’hud/naken’ i prosjektrommet til Bergen Ateliergruppe. Prosjektet er scenekunstner Susanne Irene Fjørtofts dypdykk i en ny personlig motivert tematikk uttrykt i et språk som ligger nærmere billedkunsten enn scenekunsten. Hun jobber med performance, fotografi, og tegning med sikte på å kunne presentere flere ferdige verker i form av en utstilling.

Om prosjektet:

”Noe nakent er noe som er eksponert, sårbart, ærlig og utilslørt. Frivillig eller ufrivillig, på godt og vondt. Nakenhet er å eksponere huden, men hud er noe som dekker til en innside. Hud er en overflate som skjuler noe annet som ligger under. Alt som har med huden å gjøre er overfladisk, å være tykkhudet betyr å være beskyttet, det motsatte av å være sårbar. En studie av nakenhet og hud er en studie av innside og utside på samme tid. Et slags grenseland mellom en selv og et samfunn, det personlige og det politiske. Det som kun angår en selv og det som angår oss alle.

Det er diffuse grenser mellom en selv og andre der kommunikasjon går over til å være ordløs og følt heller enn sagt og forstått. Grenselandet der du kan være større enn deg selv – strekke deg langt inn i et annet menneske – eller blir mindre enn deg selv – der et annet menneske inntar deg og overtar deg. Hva ligger i dette ’jeg’ som møter en annen som er så flytende og uten en fast størrelse og form?”

www.susanneirene.no 

www.happygorilla.org