Nytt atelierfellesskap i Bergen

Våren 2008 begynner de fire nyutdannede billedkunstnerne Malin Lennström-Örtwall, Anna Christina Lorenzen, Stefan Törner og Vilde Salhus Røed samarbeide om å starte opp et nytt atelierfelleskap i Bergen. Visjonen er å starte et atelierfelleskap med profesjonelle billedkunstnere og andre som forholder seg til samtidskunstfeltet.