Art:Language:Location

Marit Tunestveit Dyre og Mirjam Raen Thomassen deltar på utstilling i Cambridge, UK

Kunstnerne viser arbeidene Bridges – Islands (part 1) LETTERS og Bridges – Islands (part 2) WRITING A PLACE under utstillingen Art:language:location som finner sted i Cambridge i perioden 15 oktober til 2 november. Prosjektet er støtte av Bergen Kommune.

For mer informasjon: http://artlanguagelocation.wordpress.com/