Lisa Him-Jensen på Borggården USF i november

What You Should Have Asked Your Doctor

You are shockingly normal.

After a good night’s sleep and a steady breakfast
You will not be made an exception.
One breath will be your one last breath. The world will go on, you won’t. It’s quite normal. You are quite normal.

Lisa Him-Jensen arbeider med tegning, maleri og tekst. Hennes kunst tar utgangspunkt i hverdagens katastrofer, like uutgrunnelige som et hvilket som helst av universets mysterier. Sosial mislykkethet er en tragedie, samfunnet er et prestasjonssamfunn. Man gjør klokt i å prestere. Dette trenger inn også på det personlige planet, hele veien inn i sjelen.