HIM-JENSEN PÅ GALLERI LANGEGÅRDEN

LISA HIM-JENSEN MED SEPARATUTSTILLING PÅ GALLERI LANGEGÅRDEN

Åpning torsdag 10. juni kl. 19.

Galleri Langegården
Straumeveien 17a
Buss nr. 60 (Bønes over Fjøsanger) fra perrong 13 på Busstasjonen.