Ledige atelierplasser

Bergen Ateliergruppe får i høst tre ledige atelier med utsikt over

containerhavnen og mot Fløyen:

Atelier 1: 14kvm, 1660 kr. Ledig 1. oktober.

Atelier 2: 13kvm, 1610 kr. Ledig 1. oktober (evt. 1. september).

Atelier 3: 13kvm, 1610 kr. Ledig 1. oktober.

Inkludert i prisen er strøm, internett og tilgang til felles
prosjektrom, lager, kjøkken og utstyrspark (inkl. bl.a. prosjektor, A2
printer, S/H-printer, A3-scanner, filmscanner, fotolys og et bredt
utvalg elektrisk-, trykkluft- og hånd-verktøy).
Ved innflytting skal det betales 2 mnd. forskuddsleie.

Send en kortfattet presentasjon av eget kunstnerisk arbeid samt annen
relevant informasjon som CV, dokumentasjon av arbeid og noen ord om
hvorfor du har lyst til å bli medlem i BAG.

Søknadsfrist 17. august.

For mer info ta kontakt med styreleder Linda Rogn mobil: 97083221
eller bergenateliergruppe@gmail.com.

Velkommen på visning!