Kunstnarstipend til 2 BAGmedlemmer

Fem kunstnararar får stipend på 25.000 kroner kvar av kultur- og ressursutvalet i Hordaland. Dei er Malin Lennström-Örtwall, Stefan Tørner, Siri Brekke, Gisle Martens Meyer og Lise Risom Olsen, alle frå Bergen.

Kvart år tildeler Hordaland fylkeskommune ut fem kunstnarstipend, kvart på 25.000 kroner. I år kom det inn totalt 95 søknader, frå 41 biletkunstnarar, 14 kunsthandverkarar, 23  musikarar/songarar, 10 scenekunstnarar/dansarar, tre forfattarar og fire regissørar. Stipendet kan nyttast som arbeids-, etterutdannings- eller som reisestipend.

http://www.hordaland.no/Aktuelt/Arkiv-nyhende/2010/Juni/Stipend-pa-25000-kvar-til-fem-kunstnarar-i-Hordaland/