It`s personal del 2: Nothing personal

BAG medlem Marit Tunestveit Dyre er sammen med 4 fire kunstner kollegaer: Terese Longva, Rita Marhaug, Pavana Reid, og Sareena Sattapon på Longva. Arbeidsoppholdet er en del av prosjektet: It`s personal del 2: Nothing Personal som er et performancekunstutveksling mellom Norge og Thailand, med eventer i begge land.

Fredag 27 oktober arrangerte vi kulturkvelden: Thai and talk på samfunnshuset Framtun. Her fikk gjestene smake på Thaimat, se bilder / dokumentasjon fra vår reise til Thailand i 2016 samt oppleve tre performance. Lørdag 4 november reiser damene til Ålesund og Jugendstilsenteret for å gjøre performance der mellom 12:00 – 15:00.

Del 1 av prosjektet: It`s personal fant sted i Thailand i desember 2016. Del 3 av prosjektet er planlagt til august / september 2018 og blir en liten vestlandsturne med fem stopp/visningssteder om planene blir til virkelighet: Molde, Skuløy, Ålesund, Bergen og Utne.

For mer info: https://www.facebook.com/Its-Personal-1182341731826454/

///

BAG member Marit Tunestveit Dyre is together with four artist colleagues: Terese Longva, Rita Marhaug, Pavana Reid, and Sareena Sattapon at Longva. This stay is part of the project: It`s Personal part 2: Nothing Personal, which is a performance art exchange between Norway and Thailand, with events in both countries.

On Friday October 27th we organized the culture night: Thai and talk at the community center Framtun. Here the guests got to taste Thai food, see pictures / documentation from our trip to Thailand in 2016 as well as experience three performance. Saturday 4 November, the ladies travel to Ålesund and the Jugendstilsenteret to perform there between 12:00 and 15:00.

Part 1 of the project: It`s Personal took place in Thailand in December 2016. Part 3 of the project is scheduled for August / September 2018 and becomes a small tour f the west coast of Norway with five stop / exhibitions sites if our plans get realized: Molde, Skuløy, Ålesund, Bergen and Utne.

For more info: https://www.facebook.com/Its-Personal-1182341731826454/