HANSEartWORK

HANSEartWORK

BAG medlemmet Marit Tunestveit Dyre deltar med arbeidet FOLD presenterer: Hit men ikke lengre under utstillingen HANSEartWORKS som er en del av Hansadagene som finner sted i Bergen 9 til 12 juni. Utstillingen åpner 10 juni i Rådhusgalleriet og står til 31 juli. Utstillingen kan sees på Rådhusgalleriet, S12 og KRAFT. Arbeidet til Tunestveit Dyre vil stå utendørs og forflytte seg rundt i bybildet i løpet av utstillingsperioden. 

Lørdag 11 juni fra 14 – 16 vil noen av de deltakende kunstnerne inkludert Tunestveit Dyre holde en selvpresentasjon i S12 sine lokaler.

For mer info: http://hansa2016.no/hanse-artworks

HANSEartWORK

BAG member Marit Tunestveit Dyre participates with the work FOLD presents: Here but not further as part of the exhibition HANSEartWORKS which is part of Hanseatic Days taking place in Bergen June 9 to 12. The exhibition opens June 10 th in the City Hall Gallery and stands to 31 th July. The exhibition can be seen at the City Hall Gallery, S12 and KRAFT. The work of Tunestveit Dyre will be outside and will be move around in the cityscape during the exhibition period.

Saturday, June 11 from 14 to 16, some of the participating artists included Tunestveit Dyre will hold a selfpresentation at S12.

For more info: http://hansa2016.no/hanse-artworks