Fremleie fra 11.07 – 3.10 / Subletting studio from 11.07 – 3.10

For english scroll down

Mitt navn er Marit og jeg ønsker å fremleie mitt atelier i perioden nevnt over. Atelieet er på ca 12 kvm, fult møblert og er en del av Bergen Ateliergruppe som ligger i Havnelageret på Dokken, på kontainerhavnen i sentrum. Som felleskap deler vi kjøkken fasiliteter, prosjektrom og et treverksted som er i oppstartsfasen. Vi har noe felles digitalt utstyr og en stor verkstøypark i forhold til trearbeid.

Atelieet inneholder et stort arbeidsbord (som kan slåes sammen), en god stol, en skrivepult med stol + to mindre bord som kan tas opp og ned etter bruk + en åpen arbeidsvegg ++. Leien for perioden er på 3000 kr, og er noe redusert da jeg kommer til å oppbevare en del ting på atelieet. Tingene mine komprimeres slik at du får god plass til å arbeide på! Om du er interessert send en mail til marittdyre(@)gmail.com med noen linjer om deg selv og ditt kunstnerskap + bildedokumentasjon innen 17 juni. Hvis du har noen spørsmål send meg en mail eller ring meg på 99003819 og om du ønsker å komme innom for en titt, så ta kontakt!

Vennlig hilsen Marit Tunestveit Dyre

My name is Marit and I want to sublet my studio during the period mentioned above. The studio are ca 12 square meters, fully furnished and is part of Bergen Ateliergruppe located in Havnelageret on Dokken, at the container harbor in the city center. We offer shared kitchen facilities, project-room and a woodworkshop which is in its startup phase. We have some common digital equipment and tools for woodworking. 

The studio contain a large working table (which can be fold together), a “reading” chair, a writing desk with chair, plus two smaller tables that can be taken up and down if, and when needed + an wall to work on ++. The rent for the period is 3000 nok, and are reduced because I will store some of my things in the studio. But my stuff will be compressed so you get plenty of space to work on! If you are interested send an email to marittdyre (@)gmail.com with a few lines about yourself and your interest + photo documentation of your work within 17 June. If you have any questions send me an email or call me at 99003819 and if you want to come by for a look, please get in contact!

Best wishes Marit Tunestveit Dyre