Fikseringer – Norske polarheltbilder 1888–1928

Seminar i forbindelse med utstillingen og boken Norske polarheltbilder 1888–1928 på Nasjonalbiblioteket fredag 27.01.2012 kl 9.30–16.00

Om visuell kultur, fotografi, refotografering, reproduksjon, reisebilder, polarfotohistorie, steder, teknologier, vitner, vitenskaper, kart, globus, mediebegivenheter.

Med Peter Larsen, Tyrone Martinson, Vilde Salhus Røed, Ulrike Spring, Johann Schimanski, Espen Ytreberg, Harald Østgaard Lund, Siv Frøydis Berg, Benedicte Gamborg Briså, Chiara Palandri.

Mer informasjon: Nasjonalbiblioteket