feldern – performances og samtaler

Torsdag, 5.august, kl.17-20, arrangeres det et kveldsprogram som del av utstillingen feldern. zusammentun und auseinandersetzen som åpnet for publikum 12.juni i Zentrum für Aktuelle Kunst i Berlin – Spandau.

Kl.17 Eigenschaften und Wirkstoffe der Birke
performance med Julia von Schottky

Kl.18 guided tur gjennom utstillingen og samtaler
med Birgit Effinger, Katrin von Lehmann, Nicole Schuck og Markus Schwander

Kl.19 Common Notions (confusion resumes outside a few squaremeters)
performance med Sabine Popp

Fem individuelle kunstprosjekter presenteres i en utstilling ved Zentrum für Aktuelle Kunst (ZAK) i Berlin-Spandau parallelt med en fellesinstallasjon i et tilgrensende rom. Avgrensningen mellom det individuelle og det kollektive – og de respektive tilhørende rommene – gjøres gjennomtrengelig. Kunstnerne navigerer ulike posisjoner i grenseområder mellom kunst, naturvitenskap og kulturelle studier gjennom samhandling i en uhierarkisk struktur, som ledsages av en kommenterende men ellers tilbakeholden kuratorisk stemme.

Katrin von Lehmann jobber med regelbaserte abstrakte tegninger i en serie som er basert på forskning innen genteknologi ved Max-Plank-instituttet i Berlin. Sabine Popp tar utgangspunkt i observasjoner av alger i så vel marinbiologisk forskning som industriell utvinning for å spore algenes virkningsmakt i ulike økologier. Nicole Schuck undersøker i akribiske figurative blyant tegninger og dialogbaserte arrangementer viltlevende dyr med en kritisk tilnærming til monetære verdier uttrykt i begrepet økosystemtjenester. Julia von Schottky har hovedfokus på bjørk og artens rolle som en bærer av familiehistoriske hendelser og i rituelle sammenheng, og jobber med installative sammenstillinger av ulike medier. Markus Schwander utvikler særegne fotocollager som blir til etter bearbeidelse av innsamlet materiale fra åsteder for voldsomme stenras gjennom eldre og nyere historie.
Birgit Effinger som gruppen inviterte som kuratorisk stemme, jobber gjennom prosjektarbeid og tekst med spørsmål om politisk og estetisk handling. Hennes utstillinger, forelesninger og seminarer diskuterer bl.a. sosial-engasjert arbeidspraksis, feministiske posisjoner og kollektive kunstprosjekter som alternativ til en individuell praksis.

Arbeidsmetoden i kunstnernes fellesprosjekt kan beskrives som en kommunikasjon om metoder og en grensekrysning mellom ulike kunstneriske praksiser i form av performative samhandlinger.

Dagens program avslutter en ny tredagers arbeidsperiode som gjennomføres som en intervensjon i salen som rommer fellesarbeidet, under vanlige åpningstider, mens publikum har tilgang til utstillingen.

Utstillingen vil avsluttes med finissage søndag, 19.september.
more information: www.zitadelle-berlin.de/feldern/

prosjektet er støttet av Bergen kommune