Et kvadratisk tekstil, to tau og 15 tankerekker senere

BAG medlem Marit Tunestveit Dyre åpner utstillingen Et kvadratisk tekstil, to tau, 15 tankerekker senere i Prosjektrommet på KRAFT i Bergen fredag 9 juni kl 18. Utstillingen står til 8 august. 

På en undergrunnstasjon sør i Europa ble jeg for en tid tilbake oppmerksom på en gruppe unge gutter som solgte solbriller, vesker og fotballdrakter presentert på bakkenivå, på lyse kvadratiske tekstiler. I tekstilens fire hjørner var et tau knyttet fast, tauene var videre samlet i selgerens hånd slik at selgeren raskt kunne snurpe sammen sin mobile butikk og løpe om politiet kom.

Marit Tunestveit Dyre (1983) blir inspirert av tekstil, gjerne de som benyttes i ukonvensjonelle situasjoner. Materialets sosiale, kulturelle, historiske, politiske og personlige referansegrunnlag ligger til grunn for denne interessen. Til utstillingen i Prosjektrommet på KRAFT har den ovennevnte tekstil konstruksjonen fått fokus.

Lørdag 10. juni kl 14.00 ønsker vi velkommen til kunstnersamtale med Marit Tunestveit Dyre. Moderator Erik Friis Reitan.

BAG member Marit Tunestveit Dyre open an exhibition titled: A squared textile, two ropes, 15 chains of thoughts later at KRAFT in Bergen, Norway Friday 9th of June at 18. The exhibition is open until the 8th of August. 

On a subway station in southern Europe, a while ago, my attention was drawn towards a group of young boys who sold sunglasses, handbags and football t-shirt presented at ground level on light square fabrics. In the textiles four corners a rope was attached, the ropes were further assembled in the hand of the seller so that the seller could quickly wrap his mobile shop together and run if the police arrived.

Marit Tunestveit Dyre (1983) tends to be inspired by textiles, often used in unconventional situations. The material’s social, cultural, historical, political and personal reference is in her interest. For the exhibition in Prosjektrommet at KRAFT the textile construction mention above has been given focus.

Saturday 10. june at 14.00, we welcome you to an artist talk with Marit Tunestveit Dyre. Moderator Erik Friis Reitan.

http://kraftkunst.no/event/et-kvadratisk-tekstil-to-tau-15-tankerekker-senere/