Ephemerality – A Permanent Collection

Ephemerality – A Permanent Collection er første del av et kunstprosjekt ved det nye Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB. Prosjektet har blitt gjennomført under KORO’s regi og er kuratert av Nora C.Nerdrum og Merete Røstad. Det består av skisser, forarbeider og idéutkast fra nærmere 200 tidligere studenter ved institusjonene som i dag utgjør kunst- og designfagene ved Fakultet for kunst, musikk og design.

Blant bidragsyterne er Marit Tunestveit Dyre, Stefan Törner og Sabine Popp fra BAG.

www.koro.no