Entrée

Tidligere medlemmer i Bergen Ateliergruppe Cato Løland & Randi Grov Berger, starter nytt visningsrom i Bergen: Entrée. Første utstiller er Ragnhild Johansen: Erasing Knot Paintings. Vernissage 12.november kl.19. Nøstegaten 42.

http://entree-visningsrom.blogspot.com