Doverodde Book Arts Festival

Imi Maufe stilt ut sitt prosjektet fra RaffleTickets and Midges 2008 på Doverodde Book Arts Festival 13-16. mai 2010 i Limfjordscenter, Denmark. www.bookarts-doverodde.dk