Dokken Diskuterer: Bergensbiennalen

Bergen Ateliergruppe inviterte 3. og 4. desember 2009, billedkunstnerne i Bergen til workshop for å diskutere mulighetene for en fremtidig samtidskunstbiennale i Bergen, biennalen som konsept, mulige fremtidige scenarier i kunstnerbyen Bergen, og vår rolle som kunstnere i dette. Målet med workshopen var å fortsette diskusjonen om Bergen skal ha en kunstbiennale eller ikke, om hva rollen til de Bergensbaserte kunstnerne skal være i et slikt prosjekt, samt å gi diskusjonen et konkret utfall.

ddbergensbiennalen.blogspot.com er det direkte utfallet av workshopen, og et sted hvor debatten tas videre.