Dokken Diskuterer: Bergen Assembly og kunstmiljøet i Bergen

Fikk du ikke med deg debatten på Landmark 7.november kan du høre lydopptak her

I panelet satt Dag Solhjell, Evelyn Holm, Vilde Salhus Røed, Rasmus Hungnes, Nina Malterud, Lars Ove Toft og moderator var Sissel Lillebostad. Introduksjon ved Malin Lennström-Örtwall og Erik Friis Reitan fra Bergen Ateliergruppe.

Arrangementet var et samarbeid mellom Bergen Ateliergruppe og VISP.