Dokken Diskuterer: Bergen Assembly og kunstmiljøet i Bergen

I denne paneldebatten ønsker Bergen Ateliergruppe og VISP å ta opp hva Bergen Assembly har betydd for den lokale kunstscenen i Bergen. Den første utgaven av triennalen er over, og i denne debatten blir det mulighet for en oppsummering av de erfaringene som har blitt gjort så langt. I det offentlige ordskiftet rundt triennalen har det så langt blitt fokusert på publikumstall og formidling, og mindre på triennalens faglige bidrag til- og betydning for det lokale kunstmiljøet. Denne debatten ønsker vi her å løfte fram.

Bergen Assembly har som ambisjon å gi rom for kunstnerisk research og tenkning, og fra kommunens side har man ønsket å skape et flaggskip for samtidskunst og internasjonal utveksling. Hva innebærer dette, og har ambisjonen blitt nådd så langt? På den andre side: hva var kunstmiljøets forventninger? Disse er mindre konkrete og ikke formulert i planer. Vi ønsker å diskutere om det er samsvar mellom forventningene og ambisjonene for triennalen, og hvorvidt Bergen Assembly og det lokale kunstmiljøet burde ha noen forpliktelse overfor hverandre.

Moderator: Sissel Lillebostad (høgskolelektor, kurator, redaktør og skribent)

Panel:

Dag Solhjell (kunstsosiolog dr.philos)

Nina Malterud (kunstner og tidligere rektor ved KHiB)

Rasmus Andreas Hungnes (billedkunstner, kurator og kritiker)

Vilde Salhus Røed  (billedkunstner og nestleder i Bildende Kunstneres Forening Hordaland)

Lars Ove Toft (daglig leder BEK – Bergen Senter for Elektronisk kunst)

Evelyn Holm (kunsthistoriker og direktør for Bergen Assembly)

Tid: 7.november kl.19.00-21.00

Sted: Landmark, Bergen Kunsthall

Velkommen!

Dokken Diskuterer er vekselvis et internt og et offentlig diskusjonsforum. Med Dokken Diskuterer ønsker Bergen Ateliergruppe å fremme den faglige diskusjonen i Bergens kunstmiljø. Arrangementet er et samarbeid med VISP og støttet av Bergen kommune.

www.bergenateliergruppe.no

www.visp.no