c/o Visningsrommet: Summer of Production

Visningsrommet USF, Bergen
26.06. – 01.08.2009
Vernissage 26.06.2009 , kl.19.00
Finissage 01.08.2009 , kl.19.00

c/o Visningsrommet USF er Anna Christina Lorenzen, Malin Lennström-Örtwall, Stefan Törner og Vilde Salhus Røed. De fire kunstnerne starter i sommer atelierfellesskapet Bergen Ateliergruppe på Dokken hvor femten kunstnere vil ha sitt daglige virke. Fellesnevner for kunstprosjektene som skjer under navnet c/o er prosess, samarbeid og det å aktivt innta steder. På bakgrunn av dette har Visningsrommet i sommer utfordret de fire til å videreføre deres samarbeidsbaserte arbeid i form av en utstilling i Visningsrommet.

Utstillingen: I løpet av sommeren vil publikum få utfordret sine vante måter å forholde seg til gallerirommet.c/o Visningsrommet USF har valgt å svare på Visningsrommets utfordring ved å invitere alle de femten kunstnerne som har atelier på Dokken til å delta i utstillingen.
Utstillingen vil bygges opp kontinuerlig i løpet av sommeren som en rekke romlige intervensjoner hvor kunstnerne hele tiden legger til, trekker fra og forandrer utstillingen underveis i perioden. På denne måten vil publikum kunne oppleve mange forskjellige utstillinger hvor nye verk introduseres, forandres og gjenfortolkes kontinuerlig.

Kunstnerne som deltar er Ragnhild Ohma, Randi Grov Berger, Lisa Him-Jensen, Christian Hjelle, Kirsti van Hoegee, Susanna Kajermo, Malin Lennström-Örtwall, Anna Christina Lorenzen, Cato Løland, Hector Piña-Barrios, Petra Rahm, Linda Rogn, Vilde Salhus Røed, Alette Schei Rørvik, Karen Skog, Stefan Törner og Knud Young Lunde.

c/o Visningsrommet USF er støttet av Bergen kommune, Norsk kulturråd og Hordaland fylkeskommune.

http://co-visningsrommet-usf.no/