Radio Hopes and Dreams

Lørdag, 11.september, er Sabine Popp i samarbeid med Karen Werner invitert til å bidra med et innslag som del av et direktesendt programm av «Radio Hopes and Dreams».
Det komplette programmet vil bli lagt ut hver dag via Facebook og Instagram.

«Radio Hopes and Dreams» er en mobil, kunstnerdrevet radiostasjon og laboratorium initiert av Elin Már Øyen Vister og Margrethe Kolstad Brekke i 2014. Radiostasjonen vil kringkaste et 5 dagers omfattende program i det offentlige rom som dreier seg om klimaendringer, økologisk sorg, biologisk mangfold og sosial og miljømessig rettferdighet.

Som en del av Elin Már Øyen Visters utstillingen Soundscape Røst 2010–2020 på Lydgalleriet og hennes bidrag til The Ocean på Bergen Kunsthall, blir det sendt og strømmet en hyperlokal spesialutgave av «Radio Hopes and Dreams» mellom 11. og 15. september, direktesendt mellom kl. 14 –18 fra tre forskjellige lokasjoner hver av dagene i Bergen sentrum. Publikum er invitert til å være tilstede for å lytte personlig, på nettet eller via FM radio. Strømmingen foregår herfra: https://partneraudio.wavefarm.org/hopesanddreams.mp3

Bli med på FM sendingene:
11. september kl. 14–18 på Lydgalleriet
12. september kl. 14–18 på Lydgalleriet
13. september kl. 14–21 på USF Verftet
15. september kl. 14–18 på Caso Isadora, Sol Caleros’ paviljong utenfor Bergen Kunsthall

Mer informasjon and information in English

feldern – performances og samtaler

Torsdag, 5.august, kl.17-20, arrangeres det et kveldsprogram som del av utstillingen feldern. zusammentun und auseinandersetzen som åpnet for publikum 12.juni i Zentrum für Aktuelle Kunst i Berlin – Spandau.

Kl.17 Eigenschaften und Wirkstoffe der Birke
performance med Julia von Schottky

Kl.18 guided tur gjennom utstillingen og samtaler
med Birgit Effinger, Katrin von Lehmann, Nicole Schuck og Markus Schwander

Kl.19 Common Notions (confusion resumes outside a few squaremeters)
performance med Sabine Popp

Fem individuelle kunstprosjekter presenteres i en utstilling ved Zentrum für Aktuelle Kunst (ZAK) i Berlin-Spandau parallelt med en fellesinstallasjon i et tilgrensende rom. Avgrensningen mellom det individuelle og det kollektive – og de respektive tilhørende rommene – gjøres gjennomtrengelig. Kunstnerne navigerer ulike posisjoner i grenseområder mellom kunst, naturvitenskap og kulturelle studier gjennom samhandling i en uhierarkisk struktur, som ledsages av en kommenterende men ellers tilbakeholden kuratorisk stemme.

Katrin von Lehmann jobber med regelbaserte abstrakte tegninger i en serie som er basert på forskning innen genteknologi ved Max-Plank-instituttet i Berlin. Sabine Popp tar utgangspunkt i observasjoner av alger i så vel marinbiologisk forskning som industriell utvinning for å spore algenes virkningsmakt i ulike økologier. Nicole Schuck undersøker i akribiske figurative blyant tegninger og dialogbaserte arrangementer viltlevende dyr med en kritisk tilnærming til monetære verdier uttrykt i begrepet økosystemtjenester. Julia von Schottky har hovedfokus på bjørk og artens rolle som en bærer av familiehistoriske hendelser og i rituelle sammenheng, og jobber med installative sammenstillinger av ulike medier. Markus Schwander utvikler særegne fotocollager som blir til etter bearbeidelse av innsamlet materiale fra åsteder for voldsomme stenras gjennom eldre og nyere historie.
Birgit Effinger som gruppen inviterte som kuratorisk stemme, jobber gjennom prosjektarbeid og tekst med spørsmål om politisk og estetisk handling. Hennes utstillinger, forelesninger og seminarer diskuterer bl.a. sosial-engasjert arbeidspraksis, feministiske posisjoner og kollektive kunstprosjekter som alternativ til en individuell praksis.

Arbeidsmetoden i kunstnernes fellesprosjekt kan beskrives som en kommunikasjon om metoder og en grensekrysning mellom ulike kunstneriske praksiser i form av performative samhandlinger.

Dagens program avslutter en ny tredagers arbeidsperiode som gjennomføres som en intervensjon i salen som rommer fellesarbeidet, under vanlige åpningstider, mens publikum har tilgang til utstillingen.

Utstillingen vil avsluttes med finissage søndag, 19.september.
more information: www.zitadelle-berlin.de/feldern/

feldern. zusammentun und auseinandersetzen

(field foraging – collaborative exchange)

Katrin von Lehmann / Sabine Popp / Julia Dorothea von Schottky / Nicole Schuck / Markus Schwander

12 June – 19 September 2021

ZAK / Gallery / Ground Floor
Center for Contemporary Art
Zitadelle / Am Juliusturm 64 / 13599 Berlin

‚Field Foraging‘ stands for the exchange and expansion of individual patterns of thought and action in experimental collaboration. The artists in this exhibition cooperate within a wide range of disciplines: In an extensive installation, they bring together their mutual findings and sometimes controversial reflections on the interplay of systematic classification and coincidence, self-observation and observation by others, acquisition of knowledge and artistic processes of form-finding.

The point of departure for this collaborative work is found in a comprehensive collection of materials comprising collectively produced drawings, collages, videos, audio files, and texts. This body of work was initially built up from a gathering of jointly produced assemblages of drawings and installations and was subsequently expanded to rescaling and transformation through corona-compatible digital means.

The exhibition combines individual and collective forms of production. Its framework enables collaborative interaction, where the aesthetic experience can circulate across spatial shift and repetition freely from one place to another. Thus, this collaborative piece, voiced as a hybrid between documentation and work of art, is a visual statement for shared activity that, in turn, is directly accessible to viewers.

Curatorial support: Birgit Effinger

more information: www.zitadelle-berlin.de/feldern/

With the friendly support of the district development fund of the Senate Department of Culture and Europe, the City of Bergen and Kanton Basel – Sta.

Viva Voce – Agential Matter

Fredag, 16.april, ble den offisielle avslutningen på prosjektet Agential Matter (Invisible Landscapes), da Sabine Popp presenterte prosjektet for komitee og offentlighet ved KMD med en delvis performativ forelesning og påfølgende diskusjon, og formidlet via et digitalt webinar.
Prosjektet ble godkjent av en komitee som bestod av Siri Hermansen (billedkunstner og professor ved KhiO), Geir Tore Holm (billedkunstner og kurator) og Vytautas Michelkevicius (leder av phd-programmet og foto- og mediastudier ved kunstakademiet i Vilnius).
Hurra! Anledningen ble markert av BAG kolleger med pikknikk i parken.

Oppstarten til Agential Matter (Invisible Landscapes) var i høst 2016, da Sabine ble stipendiat i det Nasjonale programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid med tilknytning til Kunstakademiet, den gang ved KhiB. Det ble etterhvert til et annet program, et annet bygg og en annen institusjon, og flere delprosjekter underveis (scroll gjennom de siste års nyhetsposter).
Presentasjon og diskusjon hadde hovedfokus på arbeidsstasjonen Relay ved Visningsrommet USF i desember 2019 og på den kritiske refleksjonen som selvstendig diagrammatisk arbeide, som ble levert august 2020.

Visuelt materiale og den kritiske refleksjon i flere deler er publisert på nettsiden for artistic research (Research Catalogue).
Prosjektbeskrivelse med invitasjon til Viva Voce ligger her

2.diskusjon – Forgotten Space

Så kom andre dagen i vår serie av interne seminarer (se nyhetspost fra desember her) i forrige uke, på torsdag, 18.februar, og rammevilkår for våre planer var skiftet (igjen) med strengere restriksjoner for sosialt samvær, og våre planer med dem, fra det analoge til det digitale. Det åpnet opp for idéen om å ikke holde seg til det lokale, men invitere noen langveis fra – som ikke kunne kommet hit uansett.

På programmet stod denne gangen en presentasjon av AAA (Autonomes Architektur Atelier) som i flere år har gjennomført prosjekter som ZZZ (ZwischenZeitZentrale) i Bremen. Det finnes visse paralleler mellom transfomasjonen av havneområdet der, og situasjonen med omstrukturering på Dokken. AAA bruker og formidler lokaler til temporær bruk i Bremen, som i lengden er tiltenkt nye formål, og de arrangerer fotturer (der de ikke nødvendigvis skal være) som intervensjon og øvinger i persepsjon av urbane arealer for å skifte perspektiv på bruk av disse rommene. Målet var å belyse muligheter, men også sårbarheten i å bygge aktiviteter på det temporære.

Og for å rette blikket utover havet som knytter BAG og Dokken til resten av verden, ble det avsluttet med The Forgotten Space, et film essay av Allan Sekula og Noël Burch om containerhavner, infrastruktur for produksjon og flyt av varer, og om mennesker som er del av eller må vike for dette maskineriet – i Rotterdam, Los Angeles, Hong Kong or elsewhere.

mer om AAA her og om ZZZ her

Seminarrekken er et pilotprosjekt og støttet av KORO under lokalsamfunnsordningen.

Dokken i framtiden. Hvor er vi NÅ?

Bergen Ateliergruppe ønsker å gjennomføre en serie på seks interne seminarer til utvikling av et prosjekt i det offentlige rom som adresserer transformasjon av containerhavnen i Bergen til en ny bydel i Bergen sentrum. Spørsmål om fortid og framtid er fløkt sammen med kunstnerens og atelierfelleskapets rolle og ønsker, og gjennom kollektivets plassering i et av hovedbyggene i området.

Vi begynner altså med vår egen situasjon: hvor er vi NÅ?
Som individ og felleskap.

Diskusjoner kan føres med ord og gjennom handlinger.
Gjennom samtaler og praktiske øvelser utforskes og kartlegges det geografiske og mentale arealet under historiske, sosiale, fysiske og politiske synspunkter.

Oppstartsseminaret foregikk 4.desember. Preget av restriksjoner.
Og som en utforskning av strategier som forholder seg til satte regelverk.
mer her

Seminarrekken er et pilotprosjekt og støttet av KORO under lokalsamfunnsordningen.

Oslofjord Ecologies Publication

Oslofjord Ecologies markerer 10års-jubileet til Renewable Network – et baltisk-nordisk samarbeid med fokus på kunstnerisk praksis rettet mot bærekraftige og visjonære framtidsmodeller. Publikasjonen er den tredje i en serie av spesialutgaver av Acoustic Space til tematikken, og har sitt opphav i prosjektet Oslofjord Ecologies, igangsatt i 2016 av kunstner og professor Kristin Bergaust ved OsloMet.

Artikler og visuelle presentasjoner formidler erfaringer i arbeid med prosjektet og formulerer spørsmål og bekymringer som følger innvolveringen med ulike deler av en mer eller mindre geografisk avgrenset økologi.

Bidragsytere med artikler er – ved siden av BAG medlem Sabine Popp – Venke Aure, Kristin Bergaust, Boel Christensen-Scheel, Tona Gulpinar og Anneke von der Fehr, Helene Illeris, Merete Røstad, Elin T.Sørensen, Gunhild Vatn og Nina Vestby. Utgaven er en visuell presentasjon av Oslofjord Ecologies utstillinger, performancer og aktiviteter med alle deltagende kunstnere.

Publikasjonen kan lastes ned fra  Acoustic Space her

Tidligere nyhetsposter gir små glimt av oppstart workshop, utstillingen Oslofjord Ecologies Experience på RAM galleri i Oslo og bidrag til Oslofjord Ecologies Expanded under Hybrid Labs Symposium i Helsinki

Oslofjord Ecologies webside

AiR Bergen – Berlin

Sabine Popp har tatt over Bergen kommunes kunstnerleilighet i Berlin for mars og april for videreutvikling av et samarbeid mot en utstilling ved Zentrum für aktuelle Kunst (ZAK) i Berlin-Spandau, fra 8.mai til 22.august 2020.

Deltakende kunstnere ellers i prosjektet er Katrin von Lehmann (som hadde et lengre gjesteopphold på BAG i 2014), Julia von Schottky, Nicole Schuck og Markus Schwander. Birgit Effinger er med som kuratorisk stemme. De enes i en interesse for dialog med andre fagfelt og utfordringer knyttet til det kollektive.

Arbeidsoppholdet ble satt i gang med en workshop gruppen gjennomførte under arbeidstitlen zusammenTun – Feldverschiebungen und Wechselspiele fra 17. – 22.februar. Prosjektet undersøker grensekrysning og forskyvinger i samarbeid på kryss av fagfelt, metoder og interesser.

Relay (how to use a ship to press the button of a camera)

Sabine Popp er ved å avslutte sin stipendiatperiode ved KMD og viser nå deler av prosjektet på USF.  Visningsrommet er en mellomstasjon eller plattform i en pågående forhandling av perspektiver på skoger under havoverflaten. Arbeidet er basert på reiser langs kysten for å oppsøke ulike steder, der observasjon av alger er drevet av ulike interesser for en ubestemt framtid. Det er basert på en sammenfletting av subjektiv erfaring og samfunnsmessige interesser.

(information in english below)

åpen
3. –  8.desember
kl.12 – 18

tirsdag, 3.desember, kl.19
Common Notions – performance

torsdag, 5.desember, kl.16
performativ kollektiv lesning av Emanuele Coccias The Cosmic Garden
påmelding til sabine-p@online.no

lørdag, 7.desember – finissage, kl.16
marinbiolog Eli Rinde, NIVA – foredrag
Common Notions – performance

Read More