Therytoria / Territories

Marit Tunestveit Dyre deltar på performance art festivalen Therytoria / Territories kuratert av Waclaw Kuczma i Torun, Polen fra 6th – 9th july. Sammen med Tunestveit Dyre deltar også de Bergensbaserte / norske kunstnerne: Pavana Reid, Henrik Koppen, Gøril Wallin og Sigmund Skard.

http://csw.torun.pl/

Marit Tunestveit Dyre is attending the performance art festival Therytoria / Territories curated by Waclaw Kuczma in Torun, Poland from 6th – 9th july. Along with Tunestveit Dyre the Bergen-based / Norwegian artists: Pavana Reid, Henrik Koppen, Gøril Wallin and Sigmund Skard will also perform during the festival.

http://csw.torun.pl/

HANSEartWORK

HANSEartWORK

BAG medlemmet Marit Tunestveit Dyre deltar med arbeidet FOLD presenterer: Hit men ikke lengre under utstillingen HANSEartWORKS som er en del av Hansadagene som finner sted i Bergen 9 til 12 juni. Utstillingen åpner 10 juni i Rådhusgalleriet og står til 31 juli. Utstillingen kan sees på Rådhusgalleriet, S12 og KRAFT. Arbeidet til Tunestveit Dyre vil stå utendørs og forflytte seg rundt i bybildet i løpet av utstillingsperioden. 

Lørdag 11 juni fra 14 – 16 vil noen av de deltakende kunstnerne inkludert Tunestveit Dyre holde en selvpresentasjon i S12 sine lokaler.

For mer info: http://hansa2016.no/hanse-artworks

HANSEartWORK

BAG member Marit Tunestveit Dyre participates with the work FOLD presents: Here but not further as part of the exhibition HANSEartWORKS which is part of Hanseatic Days taking place in Bergen June 9 to 12. The exhibition opens June 10 th in the City Hall Gallery and stands to 31 th July. The exhibition can be seen at the City Hall Gallery, S12 and KRAFT. The work of Tunestveit Dyre will be outside and will be move around in the cityscape during the exhibition period.

Saturday, June 11 from 14 to 16, some of the participating artists included Tunestveit Dyre will hold a selfpresentation at S12.

For more info: http://hansa2016.no/hanse-artworks

Fremleie fra 11.07 – 3.10 / Subletting studio from 11.07 – 3.10

For english scroll down

Mitt navn er Marit og jeg ønsker å fremleie mitt atelier i perioden nevnt over. Atelieet er på ca 12 kvm, fult møblert og er en del av Bergen Ateliergruppe som ligger i Havnelageret på Dokken, på kontainerhavnen i sentrum. Som felleskap deler vi kjøkken fasiliteter, prosjektrom og et treverksted som er i oppstartsfasen. Vi har noe felles digitalt utstyr og en stor verkstøypark i forhold til trearbeid.

Atelieet inneholder et stort arbeidsbord (som kan slåes sammen), en god stol, en skrivepult med stol + to mindre bord som kan tas opp og ned etter bruk + en åpen arbeidsvegg ++. Leien for perioden er på 3000 kr, og er noe redusert da jeg kommer til å oppbevare en del ting på atelieet. Tingene mine komprimeres slik at du får god plass til å arbeide på! Om du er interessert send en mail til marittdyre(@)gmail.com med noen linjer om deg selv og ditt kunstnerskap + bildedokumentasjon innen 17 juni. Hvis du har noen spørsmål send meg en mail eller ring meg på 99003819 og om du ønsker å komme innom for en titt, så ta kontakt!

Vennlig hilsen Marit Tunestveit Dyre

My name is Marit and I want to sublet my studio during the period mentioned above. The studio are ca 12 square meters, fully furnished and is part of Bergen Ateliergruppe located in Havnelageret on Dokken, at the container harbor in the city center. We offer shared kitchen facilities, project-room and a woodworkshop which is in its startup phase. We have some common digital equipment and tools for woodworking. 

The studio contain a large working table (which can be fold together), a “reading” chair, a writing desk with chair, plus two smaller tables that can be taken up and down if, and when needed + an wall to work on ++. The rent for the period is 3000 nok, and are reduced because I will store some of my things in the studio. But my stuff will be compressed so you get plenty of space to work on! If you are interested send an email to marittdyre (@)gmail.com with a few lines about yourself and your interest + photo documentation of your work within 17 June. If you have any questions send me an email or call me at 99003819 and if you want to come by for a look, please get in contact!

Best wishes Marit Tunestveit Dyre

PAB LOKALT, Performance-aften // Stiftelsen 3,14

PAB (Performance Art Bergen) PRESENTERER:

Vi ønsker velkommen tilbake til performance-aften på Stiftelsen 3,14 søndag 20 mars kl 19.00. I løpet av 1 time skal disse performancekunstnerne: Marit Tunestveit Dyre (1983), Anette Friedrich Johannesen (1980),  Henrik Koppen (1990), og Hans Christian van Nijkerk (1982) fra Performance Art Bergen (PAB) gjøre et arbeid som er løst eller fast knyttet til tematikk som lek, rituale, hverdagslig oppførsel og kommentering.

PAB(Performance Art Bergen) PRESENTS:

We’d like to welcome you to a performance night at Foundation 3,14 sunday 20. march at 19.00. During the course of 1 hour, these performance artists: Marit Tunestveit Dyre (1983),  Anette Friedrich Johannesen (1980), Henrik Koppen (1990) and Hans Christian van Nijkerk (1982) from Performance Art Bergen (PAB) will perform a piece of work which will be loosely or strongly tied to subjects such as play, ritual, everyday behavior and commentary.

Entré: gratis / Free entry.

Stiftelsen 3,14, Vaagsallmenningen 12, 5014 Bergen

https://www.facebook.com/events/978399992252284/