54,830 Years: Archipelagos of Order

Robin Everett stiller ut på Studio17 i Stavanger

Åpning .25 Januar, 2019 kl. 18.00 – 20.00

En video viser hvordan dagene passerer – langsomme meditative skiftninger skaper fortellinger gjennom øynene til den anonyme hovedpersonen. Denne videoen, som er styrt av et program som setter sammen fortellende element på ulike måter, vil vare i 54.830 år før samme sekvens gjentas. Det samme innholdet framstår på stadig nye måter. I sammenheng med videoen og programmet som styrer den, vises en rekke kinetiske, skulpturelle elementer. Styrt av samme kode danner de et sammensatt skulpturelt miljø i kontinuerlig endring. I denne utstillingen huser Studio17 et mangfold av ulike temporaliteter som overlapper og ikke kan samles i en, enkel betegnelse. De besøkende blir møtt med ulike fortellingsmåter og ulike tilnærminger til tidsforløp – ikke som en rekkefølge av hendelser, men som en sakte fysisk sedimentering.

Utsillingsperiode 25.01 – 28.01

Åpent hver dag kl.12.00 – 16.00

Studio17, Nytorget, 4013 Stavanger

Les mer her.