Dokken diskuterer

Dokken Diskuterer er vekselvis et internt og et offentlig diskusjonsforum. Med Dokken Diskuterer ønsker Bergen Ateliergruppe å fremme den faglige diskusjonen i Bergens kunstmiljø.

For kommende eventer venligst se vår NYHETSIDE.

Dokken Diskuterer is an internal and also public discussion forum. With Dokken Diskuterer, Bergen Ateliergruppe contributes to the professional discussions in Bergen’s art environment.

For upcoming public events, please check our NEWS page.

DOKKEN DISKUTERER: BERGEN ASSEMBLY OG KUNSTMILJØET I BERGEN

Den 7.november 2013 arrangerte Bergen Ateliergruppe i samarbeid med VISP en paneldebatt på Landmark for å se nærmere på hva Bergen Assembly har betydd for den lokale kunstscenen.

«Den første utgaven av triennalen er over, og i denne debatten blir det mulighet for en oppsummering av de erfaringene som har blitt gjort så langt. I det offentlige ordskiftet rundt triennalen har det så langt blitt fokusert på publikumstall og formidling, og mindre på triennalens faglige bidrag til- og betydning for det lokale kunstmiljøet. Denne debatten ønsker vi å løfte fram.

Bergen Assembly har som ambisjon å gi rom for kunstnerisk research og tenkning, og fra kommunens side har man ønsket å skape et flaggskip for samtidskunst og internasjonal utveksling. Hva innebærer dette, og har ambisjonen blitt nådd så langt? På den andre side: hva var kunstmiljøets forventninger? Disse er mindre konkrete og ikke formulert i planer. Vi ønsker å diskutere om det er samsvar mellom forventningene og ambisjonene for triennalen, og hvorvidt Bergen Assembly og det lokale kunstmiljøet burde ha noen forpliktelse overfor hverandre.»

Moderator var Sissel Lillebostad og i panelet satt Dag Solhjell (kunstsosiolog dr.philos), Nina Malterud (kunstner og tidligere rektor ved KHiB), Rasmus Andreas Hungnes (billedkunstner, kurator og kritiker), Vilde Salhus Røed (billedkunstner og nestleder i BKFH), Lars Ove Toft (daglig leder BEK – Bergen Senter for Elektronisk kunst) og Evelyn Holm (kunsthistoriker og direktør for Bergen Assembly).

Her kan man høre et lydopptak fra debatten på Landmark.