CHART art and book fair, Charlottenborg, København

Codex Polaris, drevet av BAG medlem Imi Maufe, er inviterte til å stille ut på CHART art fairs første book fair.

Codex Polaris viser frem Bibliotek Nordica med arbeid fra BAG medlemmer: Sarah Jost, Lisa Him-Jensen, Susanna Kejermo, Petra Rahm og Imi Maufe, i tillegg til andre Codex Polaris samarbeidsprosjekter og arbeid fra Imi Maufe, Randi Annie Strand og Rita Marhaug.

CHART art fair åpnings tider:
26 august: bare med invitasjon 11-18
27 august:  11-19
28 august: 11-18
29 august: 11-17

Charlottenborg
Kongens Nytorv 1
DK-1050 Copenhagen

https://chartartfair.com/exhibitors/codex-polaris

Robin Everett stiller ut på PODIUM

Robin Everett stiller ut på PODIUM:they see faces in the clouds, smooth around the evening er en 5-kanals video- og skulpturell installasjon satt sammen av droneopptak, fotogrammetri modellering, AI-genererte bilder og glass. Videoene springer ut i fra nevrale nettverk opplært i kildemateriale fra 70-tallets sci-fi til samtidens akademia.

Utstillingen er åpen Lørdag og Søndag 13-17
Fra 7 August til 5 September

///////

Robin Everett is exhibiting at PODIUM:  they see faces in the clouds, smooth around the evening is a 5-channel video and sculptural installation composed from drone footage, photogrammetry modelling, AI generated imagery, and glass. The videos are narrated by a neural network trained on source material ranging from 70s sci-fi to contemporary academia.

Exhibition is open on Saturdays and Sundays 1-5pm
August 7 – September

PODIUM
Hausmannsgate 34, Oslo
https://podium.enterprises/

(w)ORD: EBBE+FLOW

EBBE+FLOW er en vandreutstilling, et resultat av (w)ORD, et fire års samarbeid og kunstnerisk utforskningsprosjekt gjort av ni kunstnere med base i Norge og Skottland: Sarah Jost, Marit Tunestveit Dyre, David Faithfull, Rhona Fleming, David Lemm, Jon Macleod, Imi Maufe, Randi Annie Strand og Calum Wallis.

(w)ORD begynte med to BAG Art Camp / Society of Scottish Arts gjestekunstner opphold, først på Tormore, Isle of Mull i Skottland (2018) og deretter i Bergen og i Tjuvika i Gulen, Norge ( 2019). På hvert sted ble språk, landskap og historie undersøkt. Inviterte geologer, forskere, lingvister og lokale innbyggere deltok i seminarer og ekskursjoner sammen med kunstnerne.

EBBE+FLOW presenteres i en spesialdesignet kiste som inneholder en skuff for hver kunstner, samt utstillingsflater for to- eller tredimensjonale arbeider som skulpturer, tegninger, grafikk, og video. Slik kan arbeidene stilles ut i forskjellige sted; gallerier, ferger, låver eller andre utradisjonelle visningsrom.
(w)ORD er initiert og kuratert av David Faithfull og Imi Maufe.

Vanderutstillingen åpnes på Visningsrommet USF, Verftet 20. august (kl.17- 21) og står frem til 29. august 2021 (hverdag kl.13 -19).

http://www.bagartcamp.no/2021.html

Edition / Basel

Imi Maufe deltar i Edition/Basel residency 28. juli til 8. august uten å reise fra Bergen.

12 internasjonal kunstnere jobber intens for 9 dager med tema ÜBERGANG og stiller ut på Papiermühle Museum, Basel på siste helgen. Edition/Basel er kuratert av Margarit Lehmann (CH) og Megan Adie (DK/ USA).

Utstillings åpning 6. august kl. 18, lørdag 7. aug 12-17, søndag 8. august 11-17.

Eva Hejdström (SE), Imi Maufe (NO),  Lian Ng (USA), Linda Schwarz (DE), Mariko Jesse (UK, USA, JP), Oona Hyland (IRE), Simone Thiele (CH), Stephan Hauswirth (CH), Sybille Schlumbom (NZ), Tami Komai (CH), Patrick Steffen & Sandra Rau (CH).

https://www.editionbasel.net

feldern – performances og samtaler

Torsdag, 5.august, kl.17-20, arrangeres det et kveldsprogram som del av utstillingen feldern. zusammentun und auseinandersetzen som åpnet for publikum 12.juni i Zentrum für Aktuelle Kunst i Berlin – Spandau.

Kl.17 Eigenschaften und Wirkstoffe der Birke
performance med Julia von Schottky

Kl.18 guided tur gjennom utstillingen og samtaler
med Birgit Effinger, Katrin von Lehmann, Nicole Schuck og Markus Schwander

Kl.19 Common Notions (confusion resumes outside a few squaremeters)
performance med Sabine Popp

Fem individuelle kunstprosjekter presenteres i en utstilling ved Zentrum für Aktuelle Kunst (ZAK) i Berlin-Spandau parallelt med en fellesinstallasjon i et tilgrensende rom. Avgrensningen mellom det individuelle og det kollektive – og de respektive tilhørende rommene – gjøres gjennomtrengelig. Kunstnerne navigerer ulike posisjoner i grenseområder mellom kunst, naturvitenskap og kulturelle studier gjennom samhandling i en uhierarkisk struktur, som ledsages av en kommenterende men ellers tilbakeholden kuratorisk stemme.

Katrin von Lehmann jobber med regelbaserte abstrakte tegninger i en serie som er basert på forskning innen genteknologi ved Max-Plank-instituttet i Berlin. Sabine Popp tar utgangspunkt i observasjoner av alger i så vel marinbiologisk forskning som industriell utvinning for å spore algenes virkningsmakt i ulike økologier. Nicole Schuck undersøker i akribiske figurative blyant tegninger og dialogbaserte arrangementer viltlevende dyr med en kritisk tilnærming til monetære verdier uttrykt i begrepet økosystemtjenester. Julia von Schottky har hovedfokus på bjørk og artens rolle som en bærer av familiehistoriske hendelser og i rituelle sammenheng, og jobber med installative sammenstillinger av ulike medier. Markus Schwander utvikler særegne fotocollager som blir til etter bearbeidelse av innsamlet materiale fra åsteder for voldsomme stenras gjennom eldre og nyere historie.
Birgit Effinger som gruppen inviterte som kuratorisk stemme, jobber gjennom prosjektarbeid og tekst med spørsmål om politisk og estetisk handling. Hennes utstillinger, forelesninger og seminarer diskuterer bl.a. sosial-engasjert arbeidspraksis, feministiske posisjoner og kollektive kunstprosjekter som alternativ til en individuell praksis.

Arbeidsmetoden i kunstnernes fellesprosjekt kan beskrives som en kommunikasjon om metoder og en grensekrysning mellom ulike kunstneriske praksiser i form av performative samhandlinger.

Dagens program avslutter en ny tredagers arbeidsperiode som gjennomføres som en intervensjon i salen som rommer fellesarbeidet, under vanlige åpningstider, mens publikum har tilgang til utstillingen.

Utstillingen vil avsluttes med finissage søndag, 19.september.
more information: www.zitadelle-berlin.de/feldern/

prosjektet er støttet av Bergen kommune