Forsvar kunstnerisk ytringsfrihet

Bergen Ateliergruppe stiller seg bak aksjonen Forsvar kunstnerisk ytringsfrihet // Solidaritet med kunstnerne.

Vi ser med bekymring på flere utspill fra politisk hold som kan bidra til å begrense den kunstneriske ytringsfriheten i Norge.
All kunst er fri og grunnleggende for demokratiet. Vi kjemper mot enhver form for knebling av ytringsfriheten — enten denne skjer i Norge eller utenfor landets grenser.

Kunstnere skal aldri utsettes for represalier, trusler eller sanksjoner som en følge av innholdet i deres kunst. Det samme gjelder de som støtter kunstnere økonomisk eller driver kunstformidling. Når landets statsminister uttaler at kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» har et ansvar for tryggheten til politikere er dette et alvorlig forsøk på å begrense den kunstneriske ytringsfriheten. Når Frp i Oslo har ønsket å stoppe det kommunale tilskuddet til teatret med bakgrunn i den samme forestillingen, er dette represalier begrunnet i ytringens innhold. Enda mer alvorlig blir angrepet på ytringsfriheten når de medvirkende i forestillingen mottar personlige trusler mot liv og helse. Det er av vital betydning for vårt demokrati at kunsten utfordrer dem som sitter ved makten og stiller spørsmål ved vedtatte sannheter. Begivenhetene i kjølvannet av forestillingen «Ways of Seeing», viser at ytringsfriheten må forsvares kontinuerlig.

Landets politikere, og særlig statsministeren, har spesielt ansvar for ikke å uttale seg på en måte som rammer enkeltkunstnere og deres virke. Vi slår ring om kunstnerne som er under angrep for å ha utøvd sin ytringsfrihet og krever at statsministeren beklager sine uttalelser.

Vi oppfordrer derfor alle til å slutte seg til dette oppropet og delta på politisk markering på Torgalmenningen førstkommende lørdag 23.mars klokka 11.

Flere organisasjoner stiller seg bak oppropet, blant annet:

BEK- Bergen senter for elektronisk kunst
Kunstskolen i Bergen
Carte Blanche
Foreningen Trykkeriet
Bergen Dansesenter
KRAFT
Lydgalleriet
Entrée
Kunsthall 3.14
Fagforbundet teater og scene
BAS-Bergen Arkitekthøgskole
BKFH – Bildende Kunstneres forening Hordaland
NKVN – Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge
Tag Team Studio
VISP – Produsentenheten for visuell kunst
BIT Teatergarasjen
USF – Kultur- og Scenehuset
Hordaland Kunstsenter
BRAK
Den Nationale Scene
Hordaland Teater
Proscen
Litteraturhuset i Bergen
Kunstnerisk Studentutvalg(KSU) ved KMD
Festspillene i Bergen
Bergen Ateliergruppe
Bergen Kunsthall
Bergen Kjøtt
FETT
Vestnorsk Filmsenter
Musikkselskapet Harmonien – Bergen Filharmoniske Orkester
Creo HSF
KODE Kunstmuseer og komponisthjem
Palmera
Performance Art Bergen

Flere ventes å stille seg bak denne markeringen, og da vil denne listen oppdateres. Spørsmål kan rettes til initiativtakerne Arne Bakke og Anne Marthe Dyvi.

LØRDAG 23.mars 2019
PROGRAM:
11.00 Oppmøte. Mulighet for å få paroler (utskrift på A3 bla a ‘Fri kunst’ mm)
11.15 : Velkommen/Appell ved Arne Bakke og Anne Marthe Dyvi (kunstnere)
11.30 Appeller ved Lisa Nøtteseter fra Bergen Dansesenter og representant for BIT Teaterggarasjen.
11.45 Ordet er fritt. Om ønskelig kan folk ytre seg i megafonen.
12.00-12.15 Slutt

Torgallmenningen, Bergen

Skottegaten

Hilde Kjønniksen, som har vært gjest ved Bergen Ateliergruppe siden oktober 2018, viser arbeid hun har utviklet i perioden på Dokken, fra 9. – 31. mars 2019 ved Vedholmen Galleri.

Velkommen til åpning 9. mars kl 13.00

Galleri Vedholmen, Røtingavegen 23, 5216 Lepsøy

Åpningstale ved Tonje Li
Musikk ved Finding Neo

Åpningstider: Torsdager 16-20. Fredag – Søndag 12-16

se full invitasjon her
www.vedholmen-galleri.net