lisahimjensen_books

Nye stemmer, debutanter og poesikonsert

Torsdag 5. oktober kl. 18, Olav H. Hauge, Litteraturhuset.

Sondre H. Bjørgum, Siri Økland, Hilde Johansen, Fredrik Stenhjem Hagen, Marie Landmark, Helene Hovden Hareide, Lisa Him-Jensen, May Therese Vorland og Mari J. Nilsen.

Poesikonsert med Hjorthol / Barth / Vaage
Lars Amund Vaage – opplesing, Andreas Barth – perkusjon, elektronikk, Geir Hjorthol – trompet, elektronikk

kr 100/70 (stud./honnør/BT-kort)
Billettsalg hos Norli Strandgaten, tlf: 404 34 544 frem til to timer før arrangementet, eller i Boksalongen Litteraturhuset. Billetter selges også i døren. Norli selger forfatternes bøker under arrangementet.

havsnakk på kaikanten i Oslo

lørdag 16. september fra 14 til 16
SALT Árdna, Festningsallmenningen, Oslo havn

HVA GJØR KUNSTEN OG VITENSKAPEN I ET VÅTERE OG VILLERE ARKTIS?
– en samtale om polar natur i endring i lys av vitenskap og kunst.

Medvirkende er kunstnerne Signe Lidén og Sabine Popp, begge med flere stedssensitive produksjoner og feltarbeid i nord bak seg, Grethe Helene Evjen, seniorrådgiver med plantefaglig bakgrunn og sentral i etableringen av frøhvelvet, og Paul Wenzel Geissler, antropolog med forskning på bl.a. naturvitenskaplig praksis på Svalbard og på det afrikanske kontinentet.

Samtalen er arrangert i tilknytning til lydarbeid ELAPSES av Signe Lidén, som kan oppleves i Den arktiske pyramide på SALT.  Arbeidet er basert på lydopptak i og rundt Svalbard globale frøhvelv og kuratert av Hilde Methi og Britt Kvamvig.

foto: Signe Lidén

Mer informasjon om havsnakk på kaikanten her
www.salted.no

salt logo

Andreas Dyrdal som gjest ved BAG

Det har kommet inn en ny gjest på Dokken.
Andreas Dyrdal skal tilføye et nytt pust i felleskapet og drar nytte av oss og våre lokaler i noen måneder framover.

Andreas Dyrdal (Bergen, 1979) fullførte sin mastergrad i Kunst, ved tidligere Kunst- og Designhøyskolen i Bergen, i 2017. Han arbeider i grenselandet mellom fotografi og installasjoner/objekter, der det kunstneriske hovedfokuset er å utfordre forståelsen av fotografi som både et dokument av det avfotograferte, et materielt objekt og som en aktivitet.

Med en tidligere utdanning innen samtidsdans og 10års arbeid som frilans scenekunstner, har Andreas videreført flere problemstillinger til sitt nåværende arbeid. Han arbeider i likhet med sceniske arbeider med å utøve materialer og objekter, og drar paralleller mellom fremstillingen av disse objektene og fremstillingen av sceniske verk. Han er opptatt av den fjerde veggen; et usynlig plan som potensielt skiller en forestilling/handling fra et publikum; konstruksjon fra virkelighet. I relasjon til fotografiet, kan denne interessen tolkes som et forsøk på å mobilisere en samtale rundt fotografiets aktive tilstedeværelse gjennom fotografiets overflate.

Bildet ovenfor viser arbeidet CSL / CSR (centre stage left / centre stage right)
vist på utstillingen “Triage” ved Bergen Kunsthall 2017.

Stemmer / voices

11. september er det stortingsvalg i Norge. I verden rundt oss skjer det store politiske endringer. Etablerte systemer er under press og det foregår nye kamper om hva som er sant og usant. Hvordan forplikter det oss som mennesker at vi lever i et demokrati? Hvem blir hørt? Forstår vi hva andre mennesker vil oss? Hvilke møter er det vi ønsker, og hvilke konfrontasjoner forsøker vi å unngå? 

Denne helgen har vi invitert en rekke norske og internasjonale performancekunstnere til å kommentere betydningen av frie valg, med full frihet til å uttrykke politiske meninger og holdninger. 

8 til 10 september finner performance eventet: STEMMER / VOICES sted på KODE 1 i Bergen, programmet er kuratert av KODE og Performance Art Bergen og arrangeres i samarbeid med Raftostiftelsen. BAG medlem Marit Tunestveit Dyre deltar og vil gjøre performance fredag 8 september.

For utfyllende program / info om kunstnerne: http://kodebergen.no/stemmer eller https://www.facebook.com/events/173932289812934/

Gratis inngang fredag, for studenter og barn. Lørdag og søndag: voksne kr. 100. Billetten gjelder for to dager.

Foto: Pavana Reid

//////

As the parliamentary elections approach in Norway, great political changes are taking place in the world around us. Established systems are under pressure, and new struggelse about what is true and what is false is being fought. What responsibilities must we commit ourselves to as individuals living in a democracy? Who is being heard? Do we understand what other people expect of us? What kind of encounters do we seek, and what kind of confrontations do we seek to avoid? 

This weekend we have invited a number of Norwegian and international performance artists to comment on the significance of free elections, allowing complete freedom to express political views and beliefs. 

From the 8th to the 10th of September a performance event titled: STEMMER / VOICES will take place at KODE 1 in Bergen, the program is curated by KODE and Performance Art Bergen and are arranged in collaboration with Raftostiftelsen. BAG member Marit Tunestveit Dyre will participate and will perform on Friday 8th of september.

For complete program / info about the artists: http://kodebergen.no/stemmer or https://www.facebook.com/events/173932289812934/

Free entrance Friday, for students and children. Saturday and Sunday: adult 100 nok for both days.

Photo: Pavana Reid