OPPLYST

Marit Tunestveit Dyre åpner utstillingen OPPLYST på KUNSTBANKEN lørdag 26 august kl 14.00. I forbindelse med åpningen skal Tunestveit Dyre gjøre en performance. Utstillingen står til søndag 08 oktober.

I KUNSTBANKEN viser Tunestveit Dyre skulpturelle, performative, og tekstbaserte arbeider, tematisk knyttet til kommunikasjon. Arbeidene varierer mellom å tematisere fysiske, nedskrevne og uttalte ord. Hun er opptatt av kommunikasjon og måten vi bruker språket på i relasjoner og sosiale situasjoner. Interessen favner blant annet hvordan ord kan skape tilhørighet eller distanse mellom mennesker. Hvordan de kan oppleves som en gave, fungere som en bro til neste ord, til neste mening, eller være til hinder. Hvordan en bevisst kan inkludere eller ekskludere mottakeren med ordene en velger. Hun er  interessert i bokstavelige tolkninger av ord og begreper, metaforer i språket og fysikaliteten enkelte ord bærer med seg. Samt i tanken på at opplevelsen, selve tolkningen av definerte ord – uttalte eller nedskrevne – aldri vil være lik mellom to mennesker i dialog siden ordene som benyttes vil være farget av ens subjektive assosiasjoner og tidligere opplevelser. Tanken på at du og jeg aldri helt vil forstå det samme interesserer kunstneren.

Utstillingen er støttet av Bergen Kommune.

For mer info: http://kunstbanken.no/vare-utstillinger/marit-tunestveit-dyre-opplyst/ eller http://kunstbanken.no/lordag-26-august-kl-15-00-performance/

 

 

 

Oslofjord Ecologies Experience

Sabine Popp bidrar til prosjektet med et arbeid på RAM galleri i Oslo.

Velkommen til 0slofjord Ecologies Experience
– utstilling, prosjektdokumentasjoner, workshop og performance

Åpning lørdag 12. august kl 18.

Siri Austeen, Kristin Bergaust, Anneke van der Fehr, Tona Gulpinar, Alexis Parra, Sabine Popp, Rasa & Raitis Smits, Elin T Sorensen, Gunhild Vatn

Workshop: Nina Vestby søndag 13.08 kl 14-16

Performance:
Ingebjorg Torgersen 12.08 kl 19
Andrea Sunder-Plassman, Sigi Torenus & Brent Lee 18.08 kl 18
Camilla Dahl & Hanan Benammar 19.08. kl 15
Finissage Cathrine Constanse Gjelsnes 20.08 kl 15

Utstillingen er åpen
onsdag til fredag kl. 12-17
lørdag og søndag 12-16

Mer informasjon pa http://www.ramgalleri.no/