Prosessvisning av prosjektet ’hud/naken’ ved Susanne Irene Fjørtoft

24 juni 2017 ble det holdt en prosessvisning av prosjektet ’hud/naken’ i prosjektrommet til Bergen Ateliergruppe. Prosjektet er scenekunstner Susanne Irene Fjørtofts dypdykk i en ny personlig motivert tematikk uttrykt i et språk som ligger nærmere billedkunsten enn scenekunsten. Hun jobber med performance, fotografi, og tegning med sikte på å kunne presentere flere ferdige verker i form av en utstilling.

Om prosjektet:

”Noe nakent er noe som er eksponert, sårbart, ærlig og utilslørt. Frivillig eller ufrivillig, på godt og vondt. Nakenhet er å eksponere huden, men hud er noe som dekker til en innside. Hud er en overflate som skjuler noe annet som ligger under. Alt som har med huden å gjøre er overfladisk, å være tykkhudet betyr å være beskyttet, det motsatte av å være sårbar. En studie av nakenhet og hud er en studie av innside og utside på samme tid. Et slags grenseland mellom en selv og et samfunn, det personlige og det politiske. Det som kun angår en selv og det som angår oss alle.

Det er diffuse grenser mellom en selv og andre der kommunikasjon går over til å være ordløs og følt heller enn sagt og forstått. Grenselandet der du kan være større enn deg selv – strekke deg langt inn i et annet menneske – eller blir mindre enn deg selv – der et annet menneske inntar deg og overtar deg. Hva ligger i dette ’jeg’ som møter en annen som er så flytende og uten en fast størrelse og form?”

www.susanneirene.no 

www.happygorilla.org

Tanglab

Sabine Popp var tilbake i Melbu på invitasjon av Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap for å samarbeide med marinbiolog Christian Bruckner fra NIBIO i Bodø, og ansvarlige for akademiets tanglab, Lisbeth Haugen fra Hadsel videregående skole og Johan Breines fra Nordland Akademi om en workshop, en dag i fjæra og et midlertidig laboratorium på den gamle sildoljefabrikken Neptun. Samarbeidet ble en del av hennes pågående prosjekt Agential Matter (Invisible Landscapes).

Tanglab foregikk 10. – 13.juli under Sommer Melbu 2017 med tilknytning til konferansen Arctic Dialogue og utstillingen av årets residency kunstnere. Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap er en sterk pådriver for dialog om ressurser i havet, stedets økonomiske utvikling på grunnlag av disse og med en interesse for å se Melbu i et bredere perspektiv om nordspørsmålene.

Invitasjonen var en følge av BAG Art Camp under Sommer-Melbu 2015, da Sabine var en av ni kunstnere fra BAG som reiste nordover som festivalkunstnere.
I publikasjonen for årets arrangement av Neptun Art/ Science Lab skriver Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap:

”Neptun Art/ Science Lab er et direkte resultat av det tidligere prosjektet ’Fra Dokken Havnelager til Melbu Felleslager’ i 2015. En gruppe kunstnere fra Bergen Ateliergruppe (BAG) kom til Melbu og gjennomførte en kunstnerworkshop i forkant av, og under festivalen Sommer-Melbu. Fokuset på Bag Art Camp 2015 var å utvikle stedsspesifikke arbeider og intervensjoner som forholdt seg til historiske, sosiale, fysiske og kulturelle aspekter ved koblingen mellom Bergen og Melbu….Utstillingen skapte ringvirkninger og inspirasjon i lokalsamfunnet.”

mer info:
Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap
BAG Art Camp 2015
Agential Matter (Invisible Landscapes)

BAG Art Camp 2017 – Self-Directed Residency

This year BAG Art Camp is a self- directed residency with invited Scottish Artist and Curator David Faithfull. David will be offered the large studio (26m2) with use of the new woodwork shop, kitchen and other shared failities in July 2017. At the start of the residency David along with resident artists from USF and HKS will be invited for lunch at BAG, after which David will be working on new body of work and a collaborative project for the Society of Scottish Artists.

David Faithfull (b.1961 Scotland) is a an artist, printmaker and curator based in Edinburgh and on the Isle of Mull. He studied at Duncan of Jordanstone College of Art & Design in Dundee and then lived in Copenhagen for 8 years working as an illustrator. He currently lecturers at the University of Dundee. His practice involves a broad range of processes, from installation and site interventions, to Artists Books, multiples, sculptures and murals. Current themes include investigating landscape and the etymology of place names, shifting geological planes and environmental issues. Much of his landscape-based work includes collaborations with writers and poets including ‘Jura’ with TS Elliot Poetry Prize winner John Burnside

For more info: http://www.davidfaithfull.co.uk / http://www.bagartcamp.no

BAG Art Camp 2017 is organised by Imi Maufe with assistance of Marit Tunestveit Dyre and supported by Bergen kommune.