LENvention 2016

The annual ‘LENvention’ (Letterpress Etiquette Network Convention) event was held on 28th-29th June at the Print Centre, UWE Bristol, UK for an invited group of letterpress practitioners with a particular interest in artists’ books.

This year’s theme for our project was Empathy, and the collaboration was led by visiting artist Dr Tim Mosely, of Griffith Centre for Creative Arts Research (GCCAR) at Griffith University, Brisbane, Australia. Participating artists: Angie Butler, UK, Brad Freeman, USA, Hazel Grainger, UK, Lucy Guenot, UK, Rachel Marsh, UK, Imi Maufe, Norway, Andrew Morrison, UK, Tim Mosely, Australia, Elizabeth Willow, UK, Philippa Wood, UK

LENvention 2016

HANSEartWORK

HANSEartWORK

BAG medlemmet Marit Tunestveit Dyre deltar med arbeidet FOLD presenterer: Hit men ikke lengre under utstillingen HANSEartWORKS som er en del av Hansadagene som finner sted i Bergen 9 til 12 juni. Utstillingen åpner 10 juni i Rådhusgalleriet og står til 31 juli. Utstillingen kan sees på Rådhusgalleriet, S12 og KRAFT. Arbeidet til Tunestveit Dyre vil stå utendørs og forflytte seg rundt i bybildet i løpet av utstillingsperioden. 

Lørdag 11 juni fra 14 – 16 vil noen av de deltakende kunstnerne inkludert Tunestveit Dyre holde en selvpresentasjon i S12 sine lokaler.

For mer info: http://hansa2016.no/hanse-artworks

HANSEartWORK

BAG member Marit Tunestveit Dyre participates with the work FOLD presents: Here but not further as part of the exhibition HANSEartWORKS which is part of Hanseatic Days taking place in Bergen June 9 to 12. The exhibition opens June 10 th in the City Hall Gallery and stands to 31 th July. The exhibition can be seen at the City Hall Gallery, S12 and KRAFT. The work of Tunestveit Dyre will be outside and will be move around in the cityscape during the exhibition period.

Saturday, June 11 from 14 to 16, some of the participating artists included Tunestveit Dyre will hold a selfpresentation at S12.

For more info: http://hansa2016.no/hanse-artworks

Fremleie fra 11.07 – 3.10 / Subletting studio from 11.07 – 3.10

For english scroll down

Mitt navn er Marit og jeg ønsker å fremleie mitt atelier i perioden nevnt over. Atelieet er på ca 12 kvm, fult møblert og er en del av Bergen Ateliergruppe som ligger i Havnelageret på Dokken, på kontainerhavnen i sentrum. Som felleskap deler vi kjøkken fasiliteter, prosjektrom og et treverksted som er i oppstartsfasen. Vi har noe felles digitalt utstyr og en stor verkstøypark i forhold til trearbeid.

Atelieet inneholder et stort arbeidsbord (som kan slåes sammen), en god stol, en skrivepult med stol + to mindre bord som kan tas opp og ned etter bruk + en åpen arbeidsvegg ++. Leien for perioden er på 3000 kr, og er noe redusert da jeg kommer til å oppbevare en del ting på atelieet. Tingene mine komprimeres slik at du får god plass til å arbeide på! Om du er interessert send en mail til marittdyre(@)gmail.com med noen linjer om deg selv og ditt kunstnerskap + bildedokumentasjon innen 17 juni. Hvis du har noen spørsmål send meg en mail eller ring meg på 99003819 og om du ønsker å komme innom for en titt, så ta kontakt!

Vennlig hilsen Marit Tunestveit Dyre

My name is Marit and I want to sublet my studio during the period mentioned above. The studio are ca 12 square meters, fully furnished and is part of Bergen Ateliergruppe located in Havnelageret on Dokken, at the container harbor in the city center. We offer shared kitchen facilities, project-room and a woodworkshop which is in its startup phase. We have some common digital equipment and tools for woodworking. 

The studio contain a large working table (which can be fold together), a “reading” chair, a writing desk with chair, plus two smaller tables that can be taken up and down if, and when needed + an wall to work on ++. The rent for the period is 3000 nok, and are reduced because I will store some of my things in the studio. But my stuff will be compressed so you get plenty of space to work on! If you are interested send an email to marittdyre (@)gmail.com with a few lines about yourself and your interest + photo documentation of your work within 17 June. If you have any questions send me an email or call me at 99003819 and if you want to come by for a look, please get in contact!

Best wishes Marit Tunestveit Dyre

Bokboden Skulpturpark 2016

4. – 8.JUNI 2016

Mariella Ottosson, Iris Brinkborg, Sabine Popp , Tine Adler Jørgensen, Agnete Ilona Tangrand, Mari Sivertsen Norddahl, Frederik Bakke, Kirill Danielsen, Sjur Eide Aas, Bjørn Mortensen, Vilde Løwenborg Blom, Sisse Mark, Christian Ovesen, Tora Schultz Larsen, Ola Braadland, Astrid Hjortdal, Ella Honeyman-Novotny, Ida Olsson, Emma Sjövall, Linda Karlsson, Maria Jacobson, Alberte Ida Harboe Westergaard, Eugene Sundelius von Rosen, Aslak Kjølås-Sæverud, Christina René

Åbningstider:
Lørdag, åbning kl. 14.00 (efterfulgt af fest)
Søndag 12.00 – 17.00
Mandag 15.00 – 18.00
Tirsdag 15.00 – 18.00
Onsdag 15.00 – 18.00

Park =
En park er en dynamisk, langsiktig og forpliktende samarbeidsplattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv med en interesse for å ivareta og videreutvikle natur- og kulturverdier i et definert landskaps- og identitetsområde. (norskeparker.no)

Skulptur =
En skulptur (av latin sculpere, «hugge ut») er et tredimensjonalt kunstverk av enhver type. Tradisjonelle skulpturer kan være hugget i stein eller tre, eller være fremstilt av materialer som bronse, gips eller porselen. Moderne skulpturer kan være laget av industrielle materialer som aluminium eller plast, og skulpturer kan også være ferdig produserte gjenstander (readymades) som kunstneren har valgt ut i en bestemt hensikt. (wikipedia.no)