Norsk Jord

Åpning av utstillingen Norsk Jord

av Anja Ulset

ROM for kunst og arkitektur i Oslo

Anja Ulset lager en utstilling basert på historiske funn fra en arkeologisk utgraving ved galleriets inngang. Utstillingen vil inneholde tegninger, objekter og tekst.

Åpning onsdag 28. mai kl 19

Utgravingsperiode: 26 – 28. mai

Utstillingen er åpen til 22. juni

ledig atelier på BAG

Bergen Ateliergruppe har nå to ledige atelier med utsikt over containerhavnen mot Fløyen

Begge atelierene er 13 kvm og koster kr. 1.610/mnd. inkl. strøm, internett og tilgang til fellesarealer og fellesutstyr. Atelierene er ledig fra 1. august respektive 1. september (med mulighet for overtakelse tidligere). Ved innflytting skal det betales to mnd. forskuddsleie.

Send en kortfattet presentasjon og dokumentasjon av ditt kunstneriske arbeid, CV og noen ord om hvorfor du har lyst til å bli medlem i BAG til bergenateliergruppe@gmail.com.

Søknadsfrist 1. juni!

For mer informasjon ta kontakt med styreleder Petra Rahm på telefon: 98699454 eller på mail til bergenateliergruppe@gmail.com.

Bergen Ateliergruppe (BAG) er et atelierfellesskap med 15 atelierer på Dokkeskjærskaien. Vi disponerer prosjektrom, lager, kjøkken/fellesarealer og fellesutstyr. Foreningens formål er å gjennom medlemskap tilby atelierer til profesjonelle billedkunstnere og andre som forholder seg til samtidskunstfeltet. Atelierfellesskapet er et sted for et aktivt fagmiljø som også bidrar til samtidskunstdiskursen.

Bergen Ateliergruppe er støttet av Bergen kommune, Norsk kulturråd og BKK Lokal.

Ta gjerne kontakt om du vil komme på visning!

Open Call Residency July 2014

bergenateliergruppe:

During July we have one studio available on offer to an artist wishing to be based in Bergen. This 13m2 studio has views over the docks, city centre and mountains. The artist using the studio has access to tools and electronic equipment, and a shared kitchen.

We are offering the studio rent free. Accommodation is not provide with the studio, and as this is an informal self-directed residency we cannot offer any other form of grant or travel assistance to support your time in Bergen.

Please apply by sending a CV, a short motivation and link to website or images of work (PDF on no more than 2 A4).

Deadline 18thMay 2014.

Voyage Boxed

er et samarbeidsprosjekt mellom Imi Maufe (BAG) og Rona Rangsch (Künstlerhaus Dortmund, Tyskland) og 16 kunstnere som var involvert i Voyage utstillingen i Dortmund i 2013.

Voyage Boxed er stilt ut i et glassmonter i kunstavdelingen på Bergen bibliotek frem til 14. juni.

For mer info se her.

Open Call Residency July 2014

During July we have one studio available on offer to an artist wishing to be based in Bergen. This 13m2 studio has views over the docks, city centre and mountains. The artist using the studio has access to tools and electronic equipment, and a shared kitchen.

We are offering the studio rent free. Accommodation is not provide with the studio, and as this is an informal self-directed residency we cannot offer any other form of grant or travel assistance to support your time in Bergen.

Please apply by sending a CV, a short motivation and link to website or images of work (PDF on no more than 2 A4).

Deadline 18thMay 2014.