Malin Lennström-Örtwall stiller ut på Spriten Kunsthall

Exiles – All King, No Kingdom, Spriten Kunsthall i Skien

Visningsperiode: 01.03.14-12.04.14

Exiles er en internasjonalt sammensatt kunstnergruppe med base i Norge som setter fokus på norsk og internasjonal flyktning- og asylpolitikk gjennom sine kunstprosjekter. Blant gjestekunstnerne er to fra Skien; Videokunstner Endre Tveitan og bybryderi-aktivist Stian Omland. I gruppen Exiles inngår også Shwan dler Qaradaki som hadde Skien kommunes kunstnerstipend i 2011/2012.

Utstillingen inngår som en del av Skien kommunes markering av Grunnlovsjubileet 2014. Ifølge Stortinget skal Grunnlovsjubileet i 2014 styrke bevisstheten om hva Grunnloven betyr i dag og hvilken rolle den skal spille i framtidens demokrati. “Grunnloven er levende, dagsaktuell og avgjørende for Norges identitet og utvikling som liberalt demokrati”, kan man blant annet lese på Stortingets hjemmeside.

I utstillingen All King, No Kingdom på Spriten Kunsthall tar de deltakende kunstnerne for seg temaer som på ulike vis er knyttet til den norske asylpolitikken, og også, erfaringen av å stå utenfor en nasjon eller en lov.

Kunstnere som deltar:
Adriana Alves
Katharina Barbosa
Mona Bentzen
Yamile Calderon
Shwan Dler Qaradaki
Sam Iravanian
Hjørdis Kuraas
Andrea Lange
Malin Lennström-Örtwall
Beate Petersen
Lars Sandås
Ulla Schildt
Marit Ødegaard
Gjestekunstnere: Stian Omland, Endre Tveitan, Johanna Zwaig

www.spriten.no | www.exiles.no