Dokken Diskuterer: Bergen Assembly og kunstmiljøet i Bergen

I denne paneldebatten ønsker Bergen Ateliergruppe og VISP å ta opp hva Bergen Assembly har betydd for den lokale kunstscenen i Bergen. Den første utgaven av triennalen er over, og i denne debatten blir det mulighet for en oppsummering av de erfaringene som har blitt gjort så langt. I det offentlige ordskiftet rundt triennalen har det så langt blitt fokusert på publikumstall og formidling, og mindre på triennalens faglige bidrag til- og betydning for det lokale kunstmiljøet. Denne debatten ønsker vi her å løfte fram.

Bergen Assembly har som ambisjon å gi rom for kunstnerisk research og tenkning, og fra kommunens side har man ønsket å skape et flaggskip for samtidskunst og internasjonal utveksling. Hva innebærer dette, og har ambisjonen blitt nådd så langt? På den andre side: hva var kunstmiljøets forventninger? Disse er mindre konkrete og ikke formulert i planer. Vi ønsker å diskutere om det er samsvar mellom forventningene og ambisjonene for triennalen, og hvorvidt Bergen Assembly og det lokale kunstmiljøet burde ha noen forpliktelse overfor hverandre.

Moderator: Sissel Lillebostad (høgskolelektor, kurator, redaktør og skribent)

Panel:

Dag Solhjell (kunstsosiolog dr.philos)

Nina Malterud (kunstner og tidligere rektor ved KHiB)

Rasmus Andreas Hungnes (billedkunstner, kurator og kritiker)

Vilde Salhus Røed  (billedkunstner og nestleder i Bildende Kunstneres Forening Hordaland)

Lars Ove Toft (daglig leder BEK – Bergen Senter for Elektronisk kunst)

Evelyn Holm (kunsthistoriker og direktør for Bergen Assembly)

Tid: 7.november kl.19.00-21.00

Sted: Landmark, Bergen Kunsthall

Velkommen!

Dokken Diskuterer er vekselvis et internt og et offentlig diskusjonsforum. Med Dokken Diskuterer ønsker Bergen Ateliergruppe å fremme den faglige diskusjonen i Bergens kunstmiljø. Arrangementet er et samarbeid med VISP og støttet av Bergen kommune.

www.bergenateliergruppe.no

www.visp.no

Flag New York City

BAGs medlemmer Malin Lennström-Örtwall, Lisa Him Jensen og Arne Rygg deltar i Flag New York City 1-24.november.

Flag New York City is an outdoor flag project involving 60 international artists, each making a statement with their own specially designed flags, which will be flown in various locations around the city during Performa 13. While the project addresses one of the biennial’s themes this year—citizenship—it also asks key questions about identity and nationality. Flags are strong symbols of power used both in warfare and celebration, with many rituals connected them. The symbolic value in raising or burning a flag is universal, and the use of colors and symbols in flags has a long and complex history, studied in the field of vexillology. The artists involved in the project take on these concerns when exploring the flag as a medium, whilst pursuing the themes of their own work. Watch out for flags fluttering above you as you traverse the city during the biennial and see a collection at the Performa Hub.

Flag New York City is curated by Randi Grov Berger and Co-presented by Entrée

http://13.performa-arts.org/event/Flag-New-York-City

Topographies of the Obsolete: Vociferous Void

Sabine Popp participates as one of 32 artists with the project Work Study (Exercices in Creating a Short Circuit).

The exhibition is the first major exhibition of the artistic research project Topographies of the Obsolete, initiated by Anne Helen Mydland and Neil Brownsword from Bergen Academy for Arts and Design. The project investigates the remnants and post-industrial ruin of the original Spode factory site in Stoke-on-Trent (UK).

The exhibition will run from the 27/9 – 10/11/2013

as part of the British Ceramic Biennial (BCB)

http://topographies.khib.no