Anna Christina Lorenzen åpner utstilling:

IN ADEQUATE LINES (Formal Intimacy)

på Galleri Norske Grafikere i Oslo, 4.Mai 2012 kl. 18:00

I sin første separatutstilling i Oslo viser Lorenzen tegning, tresnitt, fotografisk trykk og et snev av maleri. De utstilte verkene består av flere billedserier laget fra 2007 og frem til denne utstillingen i 2012.

Arbeidene behandler grunnelementene strek og figur på sirkulerende gjentagende vis.

Et annet sentralt element i arbeidene er kroppen i positurer og geberder som vi kjenner igjen fra den europeiske visuelle kultur(arv)en.

Både i teknikk og innhold spenner de visuelle referansene fra dagens (postmoderne) selvrepresentasjonssamfunn, som i stor grad utspiller seg på verdensvevens sosiale medier og møteplasser, og tilbake i tid og kultur, med en solid pustepause i den europeiske renessansens sfærer og videre, om man vil, helt til de første strekbaserte uttrykkene mennesket har skapt i steinalderens dype huler. Det ligger ingen nostalgisk motivasjon i dette, her beskrives heller et prosjekt der de store linjene trer frem og tegnes igjen, ofte i reversert form, der sort blir til hvit og hvit blir til sort i det formale og kjønn bytter plass i det figurative.

les mer om utstillingen her