Lorenzen deltar på Eksperiment SUS

25.07.-01.08.2010

Anna Christina Lorenzen deltar på Eksperiment SUS. Prosjektet er ferdigstilt fra 1.august 2010 og er åpent for publikum frem til vinteren.

Eksperiment SUS er et kunst-i-landskap-prosjekt som ble gjennomført sommeren 2010 på fjellet i Sør-Fron Kommune. Prosjektet er en del av Kunstgjødsel, en kultursatsing  i Oppland.

Om Eksperiment SUS
Eksperiment
 som form søker å utfordre til arbeider med ukjent utgang eller resultat.  SUS er ikke en forkortelse, men beskrivelse av lyd; En metafor for kunstverkene i landskapet som forstyrrer luftmassene litt, slik at man får turbulens som oppfattes som svak lyd.

Et kunstverk det er mulig å gi et fullstendig verbalt uttrykk for, kunne like godt vært en tekst. En viktig intensjon bak Eksperiment SUS er å tilrettelegge for en arbeidsprosess som åpner for det ordløse eller vagei arbeidet med kunst og samtidig utvikler et genuint kunstfaglig språk. Vi mener at det er viktig med åpne kunstverk hvor betrakteren selv fyller inn fra sitt eget erfarte liv. Vi forsøker å skape et uvanlig rom for kunst både for oss som kunstnere, og publikum.

Eksperiment SUS er initiert av Vilde Andrea Brun og Semund Svelle. Vi organiserer, administrerer og deltar som kunstnere. Kunstnere blir invitert inn i ulike prosjekter med landskap som tematisk utgangspunkt. Denne gruppen er ikke stabil. Tilliten til vårt eget arbeid, og til kompetansen til de kunstnerne vi inviterer med er essensiell. Fjellandskapet vi jobber i er den viktigste rammen vi setter for eksperimentet. Vi har alle personlige temaer, metoder og teknikker. Landskapets føringer og gruppens dynamikk er det som til syvende og sist skaper prosjektet. Denne gruppedynamikken er uforutsigbar, og vil oppstå i det sosiale og faglige samværet. Derfor er menneskene som er med like viktig som konteksten. På denne måten fokuserer vi på kunstens egenverdi som strekker seg forbi en kommersiell tankegang.

.

  Prosjektet er støttet av: