Karen Skog og Lisa Him Jensen på Prøverommet

22 MARS | KL 20-01 | VISNINGSROMMET USF | KR 30,-

Da inntar vi Visningsrommet, dette blir stas!!
– utstilling, presentajsoner/scene, dj – god stemning, fine folk!

Klara SofieLudvigsen
Karen Skog Orkester
Jenny Moore Koslowsky
Erik Friis Reitan
Lisa Him-Jensen
Furre Forlag
JEG HAR ET INTIMITETSPROBLEM
Gandt
DJ Zlatan (Kling Klang Lydsystem)
Ilija Wyller
Andre N. Isaksen
Helene Standal

Lisa Him-Jensen legger frem noen fornuftige ord fra LIVET KOMMER OCH TAR DIG!, et samarbeidsprosjekt som vil finne sted på Prosjekt Alvøen i april. Det handler om hvor lenge du kommer til å være død og de psykologiske fordelene med å velge å være bekymret.

Karen Skog Orkester. En hjemmesnekret cello og en fiolin ikledd den samme form. Et funnet trøorgel der begynte sine dager med en omreisende predikant der visiterte de tusen hjem, og sist men ikke minst det elektroniske instrument, der etter Leon Theremin sitt ønske sender ut toner fraværende enhver mekanisk forstyrrelse. Thereminen en magisk ether, hvor musikeren fungerer overfor sine toner lik en dirigent håndterer sitt orkester. Erik Andreas Røkland og Karen Skog improviserer frem små konserter med de klomsete instrumenter. Et skakket univers av skjeve toner der beveger seg frem og tilbake.

Maufe og Lorenzen stiller ut i Borgården USF

Imi Maufe og Anna Christina Lorenzen stiller ut i Borgården USF

Borgården USF 29.03.-15.04.2010

I perioden 15. mars til 20. mai vil BAGs medlemmer vise frem prosjekter i Borggården USF. Først ut var Kjersti van Hoegee med foto fra serien ”Sleepwalkers”. Neste kunstnerpar er Anna Christina Lorenzen og Imi Maufe med en installasjon spesiallaget til monterne i Borggården.

Anna Christina Lorenzen og Imi Maufe deler en bakgrunn i, og fascinasjon for, grafiske utrykk. På ulike måter og med ulikt innhold arbeider de to kunstnerne formalt sett med visuelle fremstillinger av isolerte objekter. Selv om arbeidene på ett plan beskjeftiger seg med svært ulike motiver og konsepter, vises fellesnevnerne og møtepunktene muligens andre steder enn i det som er synlig ved første øyekast, det umiddelbart figurative innholdet. Der Anna Christina Lorenzen konsentrerer seg om menneskekroppens visuelle representasjonsskjema knyttet til en eurosentrisk kulturhistorie som legger fundamentet for hvordan vi ser verden som helhet og oss selv som individ, består motivene i Imi Maufes arbeider aldri av mennesker men alltid objekter som kan knyttes til menneskelig aktivitet, ofte like spesifikk i sine estetiske tids- og kulturreferanser.

For utstillingen i montrene/Borggården på USF samarbeider kunstnerne om en presentasjonsform i rom og over tid der de enkelte arbeidene settes inn sammenheng med den andres arbeider, i en dynamikk som likner den mellom det enkelte bildet, det isolerte objektet, og serien, helheten.

BAG stiller ut i Borggården USF

Ny utstiller: Kirsti van Hoegee

HVOR: Borggården USF
HVEM: Kirsti van Hoegee, Bergen Ateliergruppe
HVA: Viser foto fra serien “Sleepwalkers”
NÅR: 15.- 28. mars 2010 – åpent i USFs åpningstid

I perioden 15. mars til 20. mai vil BAGs medlemmer vise frem prosjekter i Borggården USF. Først ut er Kjersti van Hoegee med foto fra serien ”Sleepwalkers”. Fotografiene er tatt i morgenrushet på Metroen i Tokyo.

Kirsti van Hoegee skriver om arbeidet: Utgangspunktet for prosjektet er fascinasjonen av massen. Ikke som en kommentar til samfunnet vi lever i, men mer som en observasjon av menneskenes rolle i massen. Prosjektet setter fokus på vår hverdag i det urbane samfunnet. Hvordan massen av mennesker transporteres rundt til sine arbeidsplasser hver dag til samme tid, og hvordan dette skaper en distanse til det enkelte individet. Denne fremmedgjøringen handler også om den distansen vi får til oss selv i denne typen industrialiserte, robotaktige tilværelse.

Kirsti van Hoegee (1975) avsluttet sin Master i kunst ved Kunsthøgskolen i Bergen våren 2009. Arbeidene består hovedsakelig av fotografi, tegning, og installasjon. Med sosiologiske og samfunnsrettede problemstillinger utforsker hun gjerne hverdagsfenomener, i dette prosjektet individ, masse, og fremmedgjøring.