VISJON 2008

ATELIER- OG KONTORFELLESSKAP

Bergens kunstmiljø har de siste årene vist seg både mer synlig og mer aktivt, og til forskjell fra få år tilbake, ønsker nå mange kunstnere å bosette seg i byen etter endt utdannelse. Tidligere har flertallet av disse flyttet til Oslo eller til utlandet. Kunst- og kulturmiljøet i Bergen har blitt mer selvskaffent og kan i større grad bidra til en desentralisering av kunst- og kulturfeltet i Norge. Det er stor optimisme både innad i miljøet, fra private investorer og fra Bergen Kommunes side; en positiv trend vi ønsker å være med på å utvikle ytterligere.

Da det er stor mangel på atelierer og kontorer for profesjonelle kunstnere og andre kulturarbeidere i Bergen, vil vi starte et nytt atelier- og kontorfellskap. Vi ønsker at dette skal være et profesjonelt og tverrfaglig alternativ til de få atelierfellesskapene som allerede eksisterer. Den tverrfagliheten som finnes mellom kunst- og kultursjangrene er ganske unikt for Bergensmiljøet, og vi mener det er viktig å ta vare på dette.

Vi ser for oss et sammensatt arbeidsmiljø  hvor vi kan dra nytte av hverandres kompetanse. Et slikt fellesskap vil bestå av utøvende kunstnere som arbeider innen forskjellige kunstsjangre, men også andre kulturarbeidere som skribenter, kuratorer og produsenter. Atelierene vil hovedsaklig kunne benyttes som arbeidsplass for den enkelte over flere år, men vi ønsker også på sikt å opprette atelierer for nasjonale og internasjonale gjestekunstnere (en Artist in Residency ordning).

Som atelierfellesskap ønsker vi å være synlige både i kunstmiljøet og i nærmiljøet. Vårt ansikt utad vil være et visningssted, hvor vi i tillegg til å ha utstillinger, vil arrangere seminarer, presentasjoner, kurs og andre eventer. Visningsstedet vil ikke primært være for atelierfellesskapets medlemmer, da vi ønsker å opprette dette ved siden av fellesskapets egen drift og som et ikke-kommersielt kunstnerdrevet galleri. Vi ønsker gjennom visningsrommet å få nasjonale og internasjonale gjester til Bergen, og å opprette samarbeid og dialog for å sende Bergens kunstmiljø ut nasjonalt og internasjonalt.

Stefan Törner, Malin Lennström-Örtwall, Anna Christina Lorenzen og Vilde Salhus Røed