Fi makan akhar

Malin Lennström-Örtwall deltar i gruppeutstillingen på Visningsrommet USF


Vernissage torsdag 6. april kl. 17:00

Dialog med Soups&Stories lørdag 12:00-15:00

Åpningstider:
Fredag 7. april kl. 17:00-22:00
Fra lørdag 8. april til søndag 9. april kl. 12:00-17:00

Adresse: USF Verftet, Georgernes Verft 12, 5011 Bergen

Det arabiske uttrykket Fi makan akhar betyr ‘annensteds’. Samtiden preges av ulike situasjoner der forflytning er en nødvendighet, og medfører som en konsekvens endringer i opplevelsen av hva det vil si å ha tilhørighet til steder. En identitetsmessig tilknytning til geografiske områder blir dermed mer sammensatt. Dette kommer også til uttrykk i samtidskunstens postnasjonale fokus, som retter det kunstneriske blikket mot politiske, økonomiske og kulturelle kontekster av globalt omfang.

Med den arabiske verden som utgangspunkt undersøker utstillingen ‘område’ som begrep og områders politiske, metaforiske, sosiale, fysiske og følelsesmessige avgrensninger. På USF Verftet vil det 6-9 april vises verk av kunstnere som har tilknytning både til Bergen og til den arabiske verden, enten gjennom opphav, livserfaringer eller kunstnerisk fokus.

Utstillere: Nora Adwan, Kwestan Jamal Bawan, Malin Lennström-Örtwall og Soups&Stories.

Utstillingen Fi makan akhar er kuratert av Jane Sverdrupsen i samarbeid med Arabiske filmdager. For en kort periode er utstillingen et sted for deltakerne på filmdagene og øvrig publikum å besøke som vil stimulere til refleksjon, og til deltakelse i direkte mellommenneskelig dialog. Utstillingen gir et innblikk i kunstneriske uttrykk som ytrer noe om regionen som både fremhever, og fremheves av, filmene som vises under Arabiske filmdager.

Visningsrommet USF, USF Verftet, Georgernes Verft 12, Bergen