SUSANNA KAJERMO

1978. Stockholm (SE)

Susanna Kajermo er født i Stockholm, Sverige, men bor og arbeider i Bergen. Hun er utdannet ved Gerlesborgsskolan i Stockholm og Kunsthøgskolen i Bergen, hvor hun gikk ut Masterprogrammet i kunst i 2009. Susanna Kajermos kunst består hovedsaklig av detaljerte tegninger og collager i forskjellige formater. Arbeidene hennes berører eksistensialisme, det mytiske og forskyvningen mellom meningsfullhet og det meningsløse problematiseres. Hun jobber også med illustrasjon.

Susanna Kajermo is born in Stockholm, but lives and works in Bergen. She studied at Gerlesborgsskolan in Stockholm and the Art Academy in Bergen, where she graduated from the Master’s program in 2009. Susanna Kajermo´s art consists mainly of detailed drawings and collages in different formats. Her work touches existentialism, the mythical and it analyzes the offset between meaning and meaninglessness. She also works with illustration.

susannakajermo@gmail.com

© Copyright Susanna Kajermo