SARAH JOST

1979. Karlstad (SE)

Sarah Jost har en master i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2009), og en bachelor i keramikkunst fra Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs Universitet. Jost er interessert i idéer om minne, stillhet og kommunikasjon og arbeider hovedsakelig med installasjon og skulptur, med innslag av tekst og tegning. I sine arbeid gjenbruker Jost metodisk fragment fra eldre verk og funnet material i kombinasjon med nye elementer.

Sarah Jost have a MFA from Bergen Academy of Art and Design (2009) and a BA in Ceramic Art from the School of Design and Crafts at the University of Gothenburg. In her artistic practice Jost is interested in ideas concerning memory, silence and communication. She mainly work with installation and sculpture, with elements of text and drawing. Methodically she re-use fragments of older works and found material in combination with new ones.

www.sarahjost.com
sarahrebeccajost@gmail.com

© Copyright Sarah Jost